Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Piątek, 12 sierpnia 2022 20:07
Reklama

Szansa na rozwój

Blisko 54 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymają przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego. Będą je mogły przeznaczyć na rozwój prowadzonej działalności.
Szansa na rozwój

Aż 116 milionów złotych znalazło się w puli konkursu „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”. Mikro, małe, średnie i duże firmy mogły starać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, a w szczególności zakup aparatury i urządzeń laboratoryjnych. – Celem konkursu jest zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na infrastrukturę badawczo-rozwojową w regionie. Udzielone firmom wsparcie finansowe przyczyni się do świadczenia przez nich m.in. badań na rzecz innych podmiotów – informuje Magdalena Marek z oddziału komunikacji RPO WL Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (to ta instytucja odpowiada za przyznawanie funduszy europejskich dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego).

Pieniądze dla przedsiębiorców z miast i wsi

Jego adresaci mogli sięgnąć po spore dofinansowanie. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosiło ono maksymalnie 70 procent, średnich – 60 procent, a dużych – 50 procent. – Jednym z warunków udziału w konkursie było to, że projekty muszą być realizowane w województwie lubelskim – mówi Magdalena Marek.  

O wsparcie w wysokości ponad 116 mln zł na stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego ubiegało się 66 firm. Ostatecznie wybrano 42 wnioski, które w sumie otrzymają blisko 54 milionów złotych unijnego dofinansowania. W związku z wykorzystaniem tylko połowy puli pieniędzy, reszta zostanie rozdysponowana w ramach kolejnego konkursu dotyczącego utworzenia zaplecza laboratoryjnego dla przedsiębiorców. Nabór wniosków ruszy w grudniu.

Wśród wspartych projektów przeważają te, których autorami są firmy z Lublina, m.in. Polskie Zakłady Zbożowe „Lubella”, „Medical Inventi”, „Eurocompass” czy Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne. Swoje pomysły dzięki otrzymanym funduszom zrealizują również przedsiębiorcy z mniejszych miast, a nawet wsi.  Wśród nich m.in. Zakład Usługowo-Produkcyjny "RST ROZTOCZE" i firmy „Twój Świat” z Łukowa czy „Polcomm” z siedzibą w Chlewiskach koło Lubartowa.

Badania dla siebie i innych

W tym gronie jest także Firma Handlowo-Usługowa „Żwirkop” w Szczygłach Górnych w gminie Łuków. Jej solidnie przygotowany wniosek na Laboratorium Technologii Betonu otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 138 tys. zł.

Zajmujemy się wydobywaniem i sprzedażą kruszyw naturalnych, prowadzimy roboty brukarskie i wytwarzamy beton. Ze względu na coraz większe wymagania klientów, musimy ciągle się rozwijać – mówi Bożena Kożuchowska (na zdjęciu), właścicielka Firmy Handlowo - Usługowej „Żwirkop”.

Fundusze europejskie przeznaczy na zakup urządzeń do badań jakości betonu, który wytwarza oraz prefabrykatów, czyli boczków betonowych, kręgów oraz płyt drogowych. – Dzięki tym badaniom będziemy produkować lepszej jakości beton i powstałe z niego produkty. Przy czym badania będziemy prowadzić nie tylko dla własnych potrzeb, ale też dla innych firm.  Sprawdzimy np. zagęszczenie gruntów lub jakość naturalnych kruszyw – wyjaśnia Kożuchowska.

Nie po raz pierwszy starali się o dotację

Liczy na to, że laboratorium, w którym będą prowadzone badania, powstanie w pierwszym półroczu przyszłego roku. Zatrudnienie w nim mają znaleźć dwie osoby. – Na lokalnym rynku działa wielu producentów betonu i dlatego, aby przetrwać, nie można stać w miejscu. Tym bardziej, że oczekiwania klientów z roku na rok rosną. Zależy mi na podnoszeniu jakości usług – przyznaje szefowa „Żwirkopu”.

Wie też jedno. Gdyby nie dostała środków unijnych, to pomysł prowadzenia badań wcieliłaby w życie o wiele później. – Jeśli miałabym stworzyć laboratorium za własne pieniądze, to trwałoby to o wiele dłużej i byłoby o wiele trudniejsze – twierdzi Kożuchowska.

„Żwirkop” jest przykładem niewielkiej, rodzinnej firmy, która rozwija się dzięki wykorzystywaniu szansy, jaką dają fundusze europejskie. W poprzednim Regionalnym Programie Operacyjnym producent betonu otrzymał wsparcie finansowe na zakup maszyn budowlanych do wydobywania kruszyw.

Właścicielka firmy "Żwirkop" uważa, że warto było sięgnąć po dotacje na badania z RPO WL. Wysłuchaj jej wypowiedzi o tym, dlaczego firmy powinny korzystać z Funduszy Europejskich:

fundusze_nagranie.mp3

Pieniądze dla instytucji naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 umożliwia pozyskanie pieniędzy instytucjom prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe. Mogą one samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami, innymi jednostkami naukowymi i uczelniami startować w konkursie: „Regionalna infrastruktura badawczo - rozwojowa”. Na zakup aparatury, wyposażenie specjalistycznych laboratoriów badawczych czy choćby działania zmierzające do otrzymania koncesji, patentów przeznaczono ponad 44,4 mln zł.

Organizatorem konkursu jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Projekty można składać do 28 października 2016 roku w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na początku 2018 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.rpo.lubelskie.pl.


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklamareklama Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie
Reklama
Reklama
Reklama