Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 19 sierpnia 2022 06:44
Reklama Baner reklamowy salonu podróży travelplanet.pl w Chełmie

Liceum do likwidacji

Wójt gminy Dubienka odmówiła przejęcia liceum od chełmskiego starostwa, mimo że radni się na to zgodzili. W efekcie placówka zostanie zlikwidowana. Starosta twierdzi, że powiatowi nie opłaca się utrzymywać szkoły, w której nie będzie wystarczającej liczby uczniów.
Liceum do likwidacji

- Zdaję sobie sprawę, że radni mogą być niezadowoleni z mojej decyzji, ale to nie radni, a mieszkańcy mnie wybrali, robię to dla mieszkańców i w trosce o gminę - podkreśla stanowczo wójt Krystyna Deniusz-Rosiak.

- To nie jest dobra decyzja - ocenia starosta Piotr Deniszczuk.

Negocjacje między starostwem i samorządem gminy Dubienka w sprawie przekazania gminie liceum ogólnokształcącego trwały dość długo. Ostatecznie większość radnych opowiedziała się za przejęciem tej szkoły. Porozumienie przygotowane przez powiat wpłynęło do urzędu gminy, gdy wójt przebywała na zwolnieniu lekarskim. Gdy wróciła, nie mogła podpisać, gdyż na dokumencie była data 31 marca. Odesłała powiatowi porozumienie bez swojego podpisu. Ale nie to było najważniejsze. Wójt gminy miała poważne wątpliwości co do słuszności przejęcia liceum i ostatecznej wersji porozumienia z powiatem.

- Zmieniona i narzucona przez starostwo forma porozumienia świadczy o pozorowaniu działań negocjacyjnych i niepoważnym potraktowaniu gminy jako partnera negocjacyjnego. Podpisanie porozumienia, które zabezpiecza jedynie interes starostwa, pogrąży finansowo gminę i wstrzyma całkowicie wszelkie inwestycje - czytamy w stanowisku wójt Deniusz-Rosiak.

Wójt poinformowała starostę, iż gmina nie jest w stanie podjąć zobowiązania w zakresie zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

- Przejęcie liceum i jego prowadzenie nie mieści się w możliwościach finansowych gminy. Wynika to z szacunkowej analizy wysokości subwencji oświatowej dla liceum i gminy Dubienka oraz wysokości dodatkowych nakładów finansowych na dotychczas prowadzoną przez gminę placówkę oświatową oraz wysokości budżetu - tłumaczy wójt.

-  Posiadając w tym samym budynku gminny zespół szkół, czyli szkołę podstawową i liceum, łatwiej połączyć działalność i zarządzać, bo wiele spraw można załatwić wspólnie. Może być jeden dyrektor, jedna księgowa, jedna stołówka - argumentuje starosta. - Wydawało mi się, że wszystko jest ustalone, a tymczasem wójt swoją decyzją niweczy dotychczasowe nasze wysiłki. Jako powiat chcieliśmy przekazać budynki, które mają wartość nawet kilkunastu milionów złotych. Zadeklarowaliśmy wsparcie finansowe. Jeśli trzeba będzie dokładać powyżej subwencji, to przez 3 lata powiat poniesie 80 procent tych kosztów.

Jak tłumaczy wójt, z pierwotnej oferty starosty wynikało, że gmina dostanie dofinansowanie, a także będzie mogła swobodnie dysponować przejętymi nieruchomościami. Tymczasem zasady przejęcia liceum zostały przez powiat jednostronnie zmienione i to w bardzo istotnych kwestiach.

- Postawiono warunek, że gmina musi prowadzić liceum przez minimum 10 lat (przy 3-letnim wsparciu powiatu), chyba że przeprowadzi skutecznie procedurę likwidacyjną. Jednocześnie wprowadzono 3-letni okres wypowiedzenia porozumienia, który w momencie rozpoczęcia procedur likwidacyjnych rok po przejęciu, obciążą gminę całkowitymi kosztami prowadzenia liceum przez rok (ok. 1 mln zł ) oraz dodatkowymi kosztami likwidacji, przy założeniu  skuteczności przeprowadzenia procesu likwidacyjnego, co nie jest oczywiste wobec konieczności pozyskania pozytywnej opinii kuratorium - tłumaczy wójt, nie bez rozgoryczenia.

Wójt dodaje, że bezzwłocznie, po spotkaniu z radnymi, zakwestionowała (pismem z dn. 19 marca 2021 r.) dokonane przez starostwo zmiany w porozumieniu, jednakże starostwo nie podjęło rozmów i pozostawiło wnioski gminy bez rozpoznania, a 31 marca przekazało do podpisania porozumienie, w narzuconej przez siebie formie. 


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
ReklamaBaner reklamowy 51. Chmielaków Krasnostawskich
Reklama
Reklama
Reklama