Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
czwartek, 6 października 2022 13:24
Reklama Chełmskie Niedźwiedzie Biznesu 2021 - Trwa głosowanie! Niebawem SMS-owe!

Podręczniki za darmo, wyprawka dla wybranych

Niektórzy otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników, inni dostaną je za darmo. Sprawdź, jakie wydatki ominą cię w tym roku.
Podręczniki za darmo, wyprawka dla wybranych

 O finanse przed rokiem szkolnym nie muszą martwić się rodzice uczniów klas I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum. Ich dzieci otrzymają bezpłatnie podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w szkołach, do których będą uczęszczali.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z lipca tego roku, w roku szkolnym 2016/2017 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Wsparcie należy się także osobom uczęszczającym do klas VI szkół podstawowych, III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi - wymienia Roland Kurczewicz, pełnomocnik prezydenta.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników rodzic ucznia lub opiekun prawny musi złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 5 września do dyrektora szkoły. Dowody zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych nie muszą być przedłożone przez wnioskodawcę w momencie składania wniosku w szkole, jednakże muszą być dostarczone w terminie umożliwiającym określenie wysokości kwoty pomocy przeznaczonej do wypłaty. Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych jest uzależniona od kilku czynników: typu szkoły, rodzaju niepełnosprawności, podręczników, z których uczeń będzie korzystał.

- Zgodnie z informacjami podanymi na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w ustawie - tłumaczy pełnomocnik prezydent.


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama