Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Niedziela, 14 sierpnia 2022 23:28
Reklama

Rejowiec. Radni nie mieli wątpliwości - burmistrz Górski to dobry gospodarz

Władze gminy Rejowiec działają w sposób przemyślany i konsekwentny - to najważniejsze wnioski, jakie nasuwają się po debacie nad raportem o stanie gminy za rok 2021. Mimo obiektywnych trudności Rejowiec zmienia powoli swoje oblicze.
Rejowiec. Radni nie mieli wątpliwości - burmistrz Górski to dobry gospodarz

TTendencje dotyczące demografii, utrzymujące się w gminie Rejowiec, nie odbiegają od tych, jakie można zaobserwować w ościennych samorządach. Na przestrzeni 5 ostatnich lat z terenu gminy ubyło w sumie 270 osób i obecnie na jej terenie mieszka 6118 mieszkańców. Zaobserwować jednak można pewne pozytywne sygnały związane ze spadkiem bezrobocia - w roku 2020 bez pracy pozostawało 405 osób, pod koniec ubiegłego roku grupa ta liczyła 344 osoby.

Pod koniec ubiegłego roku na terenie gminy zarejestrowane były 422 podmioty gospodarcze, z czego aktywnych było 145. Z prowadzenia działalności zrezygnowało natomiast 223 przedsiębiorców, a czasowo  prowadzenie biznesu zawiesiło 52. Do najpopularniejszych branż należą usługi ogólnobudowlane, drobny handel artykułami spożywczo–przemysłowymi oraz mechanika pojazdowa. Smutne jest jednak to, że po likwidacji cukrowni oraz zakładów drzewnych w Zawadówce na terenie gminy nie funkcjonują już żadne duże zakłady przemysłowe. Na zainteresowanie potencjalnych inwestorów nie wpływa również fakt, że miejscowość jest dobrze skomunikowana z Lublinem oraz posiada dostęp do dwóch dróg wojewódzkich: nr 812 relacji Krasnystaw, Chełm, Włodawa oraz nr 839 (Rejowiec - Cyców), a także drogi krajowej nr 12 relacji Dorohusk – Chełm - Lublin - Warszawa. Niemniej władze starają się czynić wszystko, by Rejowiec i jego otoczenie stawały się inwestycyjnie atrakcyjne - kolejne uchwały zmierzają w kierunku zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, które tworzone są przede wszystkim z myślą o instalacjach fotowoltaicznych, ale nie tylko.

Rok 2021 upłynął w Rejowcu pod znakiem inwestycji drogowych. Udało się przebudować w sumie ponad 4 km dróg - na niektórych odcinkach ułożono nawierzchnię bitumiczną, reszta została utwardzona kruszywem. Do najważniejszych inwestycji urzędnicy zaliczają drogi wykonane w Kobylem, Zyngierówce, Marysinie, Niemirowie, Czechowie Kącie, Elżbiecinie, Starym Majdanie, Wólce Rejowieckiej, Zawadówce, Aleksandrii Krzywowolskiej, Zagrodach, Siedliszczkach oraz modernizację ulic Szkolnej i Sportowej w Rejowcu. Na te prace przeznaczono w sumie ok. 1,7 mln złotych. Samorząd dumny jest również z toru typu pumptruck, jaki powstał przy szkole podstawowej. To specjalny obiekt dla zawodników poruszających się na deskorolkach, hulajnogach, rolkach i rowerach. Cały tor liczy 60 m i składa się z wielu skomplikowanych zakrętów i podjazdów, które wymagają od użytkownika dużej uwagi i zaangażowania licznych partii mięśni.

Na terenie gminy powstało w minionym roku kilka ścieżek edukacyjnych oraz placów zabaw. Dzieci i ich opiekunowie mogą korzystać z obiektów znajdujących się w Rybiem, Maryninie, Hruszowie czy Leonowie. Powstało również kilka miejsc o przeznaczeniu integracyjno-kulturalnym. Z nowych świetlic mogą być zadowoleni mieszkańcy Wereszcz Małych oraz Marysina. 

Dochody gminy Rejowiec ukształtowały się w ubiegłym roku na poziomie ok. 32 000 000 zł. Wydatki wyniosły ok. 28 000 000 zł. Burmistrz dumny jest z tego, że niezmiennie od  2015 roku w Rejowcu udaje się wypracować nadwyżkę operacyjną. Jej poziom wahał się w różnych latach od ok. 2 900 000 zł do ok. 4 mln w ubiegłym roku. 

- Pierwsze nadwyżki, jakie udało się wypracować, pojawiły się już w latach 2008 i 2009, ale wówczas było to tylko kilkaset tysięcy złotych. Był to również okres stabilizacji i spłaty ogromnych zobowiązań. Nałożył się na to upadek dużych zakładów na terenie naszej gminy, więc tak naprawdę budżet udaje się utrzymać w pewnej dyscyplinie dopiero od 7 lat. Cieszymy się z tego, że mimo dużych trudności nasze finanse są w miarę stabilne - mówił podczas obrad burmistrz Tadeusz Górski.

- Myślę, że efekty naszych działań można zauważyć. Dostrzec to, że gmina się zmienia. Warto podkreślić też, że gmina uplasowała się na drugiej pozycji w powiecie, jeśli idzie o indywidualne budownictwo. Pierwsze zajmuje gmina Chełm. Stwarzamy zatem warunki do tego, aby ludzie mogli się tutaj osiedlać. Gmina co prawda dalej się wyludnia, ale trend ten jest coraz słabszy i liczymy na to, że nastąpi moment przesilenia i mieszkańców zacznie przybywać - dodał burmistrz Górski.

Przewodniczący poszczególnych komisji, którzy jako pierwsi zabrali głos podczas dyskusji nad raportem, wyrażali swoje zadowolenie z działań władz.

- Sądzę, że pan burmistrz bardzo klarownie wszystko przedstawił. Wiemy dokładnie o wszystkich wydatkach, o zasobach finansowych, jakimi możemy dysponować. Wypracowywane nadwyżki pozwalają planować przyszłe lata ze spokojem - mówił Leszek Nowakowski, przewodniczący komisji budżetowej.

- Należy pamiętać o tym, że przepisy, w oparciu o które musimy działać, ciągle się zmieniają, są coraz bardziej restrykcyjne. Dlatego też pewne działania się opóźniają. Niemniej działamy w sposób systematyczny, nie pomijając żadnego z zagadnień istotnych dla funkcjonowania gminy. Dbamy o lepszy stan dróg, dbamy również o stan ujęć wody, modernizujemy je. Dzięki nadwyżkom finansowym udaje się spłacać regularnie nasze zobowiązania. Zmieniamy również plan zagospodarowania przestrzennego, by ułatwić inwestorom wejście na nasz teren - wyliczał w swoim wystąpieniu przewodniczący rady miasta Mirosław Kość.

Praca burmistrza Tadeusza Górskiego została oceniona wysoko i uchwała o udzielenie mu wotum zaufania została przyjęta jednogłośnie 14 głosami ZA. Uchwała o udzielenie burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku 2021 została również przyjęta 14 głosami ZA.


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama