Startuje I. WRAK RACE

 • 16.03.2018, 10:15 (aktualizacja 23.03.2018, 06:34)
 • MP, TWA
Startuje I. WRAK RACE www.wrak-race.pl
Takiej imprezy w naszym mieście jeszcze nie było. Włodawski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizują Pierwszy Włodawski Wyścig Wraków. Wydarzenie odbędzie się 1 maja na błoniach między Zbiornikiem Okopiec a Orchówkiem.

Wymagania nie są zbyt wygórowane. Aby wziąć udział w wyścigu, wystarczy posiadać samochód o wartości do 1000 zł. Auto nawet nie musi posiadać aktualnego ubezpieczenia, bo wyścig będzie się odbywał po specjalnym torze. Samochód może być dowieziony na miejsce imprezy na lawecie. Poza tym każdy z uczestników musi mieć ukończone 18 lat, posiadać prawo jazdy i dokonać opłaty wpisowej w wysokości 150 zł. Auto nie musi posiadać ważnego ubezpieczenia (mogą się poruszać tylko na placu toru). Transport Auta na plac we własnym zakresie (np. na lawecie).

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN

I. Wymogi dotyczące uczestników

 1. Osoby biorące udział w imprezie muszą mieć ukończone 18 lat.

 2. Kierowca musi posiadać prawo jazdy min. kat. B.

 3. Pilot musi mieć ukończone 18 lat.

 4. Załoga to kierowca + pilot lub sam kierowca.

 5. Kierowca jak i pilot podczas trwania zawodów nie mogą być pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających. Stan nietrzeźwości zachodzi w przypadku, przepisów określonych w art.115 §16 pkt. 1 Kodeksu Karnego. Organizatorzy mają prawo w każdej chwili trwania imprezy do kontroli załogi, na zawartość alkoholu oraz innych środków.

 6. Zawodnik startuje w imprezie na własną odpowiedzialność.

 7. Załoga niniejszym regulaminem poinformowana jest o ryzyku, wiążącym się z jazdą rajdowo-wyścigową.

 8. Zawodnicy biorą pełną odpowiedzialność za swój pojazd.

 9. Podczas jazdy każdy zawodnik, kierowca i pilot, musi posiadać kask, o homologacji drogowej lub FIA. Obowiązkowe są kaski szczękowe.

 10. Zaleca się stosowanie systemów ochrony szyi, kombinezonów, odzieży oraz bielizny z materiałów trudnopalnych.

 11. Kierowca oraz pilot podczas jazdy samochodem musi mieć zapięte pasy oraz zamknięte szyby, od momentu wyjazdu z parku maszyn, do chwili zatrzymania się po wyścigu i wyłączenia pojazdu.

II. Samochody biorące udział we Wrak Race Włodawa

 1. Do zawodów dopuszczone są wszystkie samochody osobowe, pojemność dowolna, marka dowolna, moc dowolna, ale oryginalna danego samochodu o masie całkowitej nie przekraczającej 2,0 t.

 2. Wartość pojazdów nie może przekraczać 1.000 PLN. W przypadku widocznej, rażącej różnicy wartości pojazdu, organizator ma prawo, odmówić udziału w imprezie bez zwrotu wpisowego.

 3. Całe dodatkowe wyposażenie pojazdu, zwiększające bezpieczeństwo zawodników tj. klatka, fotele kubełkowe, pasy szelkowe, systemy gaśnicze są dozwolone i nie podwyższają wartości pojazdu.

 4. Do zawodów nie będą dopuszczone samochody 4×4, terenowe oraz SUV-y.

 5. Do zawodów dopuszczone zostaną auta typu VAN, napędzane przez jedną oś.

 6. Samochody startujące nie mogą być zasilane LPG, butla musi być zdemontowana.

 7. Nadwozie samochodu musi być zamknięte. Auta typu kabriolet, baggy nie będą dopuszczone do wyścigu.

 8. Samochody nie muszą mieć ubezpieczenia komunikacyjnego AC/OC oraz przeglądu.

III. Wyposażenie samochodu

 1. Przednia szyba oraz przednie boczne – oryginalne

 2. Fotel kierowcy i pasażera trwale przymocowany do podłogi.

 3. Poduszki powietrzne powinny być zdemontowane lub odłączone.

 4. Sprawne pasy bezpieczeństwa.

 5. Sprawny układ kierowniczy, hamulcowy oraz wydechowy. W przypadku urwania „wydechu” podczas zawodów, auto może dalej kontynuować zawody.

 6. Gaśnica o masie min. 1 kg trwale umocowana w pojeździe w odległości pozwalającej na szybkie, awaryjne użycie jej w razie potrzeby podczas wyścigu.

 7. Akumulator, solidnie zamocowany (najlepiej stalową opaską lub pasem tzw.

transportowym). Nie dopuszcza się luźno zamocowanych.

 1. Zbiornik paliwa oryginalny lub też inny szczelny, bezpieczny, ale zamocowany pod podłogą samochodu. Nie dopuszcza się zbiorników paliwa w aucie. Przewody paliwowe szczelne, solidnie zabezpieczone metalowymi opaskami.

 2. Zaleca się aby samochód był oryginalny do słupka B.

 3. Główne elementy konstrukcyjne pojazdu tj. progi, słupki, podłużnice, nie mogą być nadmiernie skorodowane. Wymontowanie z aut reflektorów, lamp, tylnych siedzeń oraz innych zbędnych akcesoriów.

 4. Do zawodów dopuszczone będą tylko pojazdy oklejone naklejkami sponsora, przekazanymi przez organizatora.

 5. Zaleca się dekorowanie pojazdów według inwencji twórczej właściciela (konkus na oryginalną stylistykę pojazdu)

IV. W samochodzie podczas zawodów zabrania się:

 1. Montażu orurowania zewnętrznego pojazdu – ostre elementy zewnętrzne należy usunąć.

 2. Przewożenia w samochodzie podczas zawodów luźnych elementów wyposażenia tj. lewarek, gaśnica, apteczka, narzędzia, koło zapasowe itp.

 3. Posiadania haka holowniczego.

 4. Elementy luźne tj. tablica rejestracyjna, kołpaki, muszą być zdemontowane.

 5. Samochód nie może mieć zauważalnych wycieków oleju, płynu hamulcowego i chłodniczego (wszystkie układy z płynami muszą być szczelne).

 6. Stosowania opon kołkowych typu Maxi cross, rolniczych typu jodełka, terenowych typu M/T Mud Terrain, łańcuchów śniegowych, opon kolcowanych.

 7. W razie nie spełnienia wymogów, organizator ma prawo do wykluczenia załogi z zawodów bez zwrotu wpisowego.

 8. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu samochodu do zawodów podejmuje sędzia techniczny po przeprowadzeniu badania technicznego. Sędzia może przekazać kierowcy ewentualną listę niezgodności z regulaminem. Jeśli w wyznaczonym czasie niezgodności zostaną usunięte, pojazd zostanie dopuszczony do zawodów.

V. Zgłoszenia oraz wpisowe

 1. Zawodnicy chcący wziąć udział w zawodach “WRAK RACE WŁODAWA” zobowiązani sa do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie wdk.wlodawa.pl. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście do sekretariatu

Włodawskiego Domu Kultury (Al. J. Piłsudskiego 10) bądź wysłać skan formularza na adres: [email protected] Oryginał dokumentu w przypadku wysyłki skanem należy dodatkowo dostarczyć do punktu organizatora w dniu zawodów.

 1. Zapisy ruszają 14 marca 2018 r. Swój udział można zgłaszać do 20 kwietnia 2018 r. Po przekroczeniu terminu zgłoszenia będą uwzględniane tylko w szczególnych okolicznościach za zgodą organizatora.

 2. Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo w zawodach zobowiązana jest do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 150 zł. O pierwszeństwie wpisania na listę decyduje data zaksięgowania wpisowego.

Wpłaty można dokonać  na rachunek bankowy:

PEKAO Bank Polski S. A.

Nr: 60 1240 2249 1111 0010 2927 5752 wpisując w tytule przelewu dane osoby, której zgłoszenie dotyczy.

Wpłaty można także dokonać w sekretariacie Włodawskiego Domu Kultury.

 1. Liczba uczestników jest ograniczona, na liście jest 40 miejsc. W razie przekroczenia ilości miejsc wpłacone wpisowe, przez osoby zgłaszające które nie zostały wpisane na listę załóg, zostanie zwrócone w całości na wskazane przez nie rachunki bankowe lub w sekretariacie WDK.

 2. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia przez organizatora wpłacone wpisowe zostanie zwrócone w całości na wskazany rachunek.

 3. Organizator może modyfikować według własnego uznania ilość miejsc na liście.

 4. Organizator sporządza listę załóg na podstawie otrzymanych zgłoszeń po uprzedniej weryfikacji danych oraz po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Organizatora środków wpłaconych tytułem wpisowego przez osoby zgłaszające. O pierwszeństwie wpisania na listę decyduje data zaksięgowania wpisowego.

VI. Uczestnicy zawodów

 1. Załoga biorąca udział w zawodach składa się z kierowcy i pilota bądź samego kierowcy.

 2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach „WRAK RACE WŁODAWA” jest ukończenie przez uczestników 18 roku życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz aktualnego prawa jazdy.

 3. Kierowca i pilot są zobowiązani do okazania dokumentu potwierdzającego ich tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Kierowca jest zobowiązany dodatkowo okazać prawo jazdy.

 4. Osobę pilota należy wskazać najpóźniej w dniu zawodów. Pilot jest zobowiązany do złożenia wszelkich oświadczeń związanych z uczestnictwem w zawodach oraz do okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) najpóźniej przez wyścigiem.

 5. Kierowcy oraz piloci nie mogą pozostawać podczas zawodów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Organizator ma prawo zażądać od kierowcy lub pilota poddania się badaniu alkomatem w czasie trwania wyścigu. GROZI WYKLUCZENIEM Z

ZAWODÓW!

VII. Zasady rywalizacji

 1. W dniu zawodów zostaną wylosowane grupy nie większe niż 10 załóg. W zależności od liczby zgłoszonych uczestników, szczegóły zostaną określone w dniu zawodów.

 2. Pojedynczy wyścig trwa od 10 do 15 minut. W czasie wyścigu należy pokonać jak największą liczbę okrążeń.

 3. W przypadku większej liczby załóg z taką samą ilością okrążeń toru liczy się kolejność przejazdu przez linię mety.

 4. Wśród załóg które przeszły do kolejnego etapu zostaną wylosowane nowe grupy a ilość przejechanych okrążeń liczona będzie od nowa.

 5. Organizator pełni funkcję sędziego oraz sprawne pieczę nad przebiegiem zawodów. Wszystkie decyzje wydane podczas zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 6. W trakcie trwania zawodów ZABRANIA SIĘ:

 • Jazdy pod wpływem alkoholu

 • Wyjazdu poza tor lub park maszyn

 • Uderzania w stojące pojazdy

 • Wypinanie pasów i ściąganie kasku

 • Zmiany samochodu podczas zawodów

 • Wyjazdu poza teren imprezy autem biorącym udział w wyścigu

 • Skracania toru jazdy oraz ścinania zakrętów poza wyznaczone linie

 • Wszelkich prób oszustwa oraz zachowania niezgodnego za zasadami fair play

Niesportowe zachowanie oraz narażanie zdrowia i życia innych uczestników oraz osób z obsługi i kibiców znajdujących się na i przy torze będzie surowo karane

VIII. Bezpieczeństwo na torze

 1. Uczestnicy zawodów bezwzględnie muszą stosować się do poleceń obsługi oraz sędziów.

 2. Podczas trwania wyścigu kategorycznie zabrania się wysiadania z uszkodzonego auta. Kierowca zobligowany jest do pozostania w samochodzie do czasu przybycia służb technicznych. Wyjątkiem jest sytuacja zauważenia zadymienia lub zapłonu samochodu, wówczas kierowca musi jak najszybciej opuścić pojazd uważając na nadjeżdżających innych zawodników.

 3. Wyprzedzanie dopuszczalne tylko w miejscach do tego wyznaczonych. O miejscach tych uczestnicy zostaną poinformowani na odprawie w dniu zawodów.

 4. Serwis danego zawodnika może odbywać się tylko i wyłącznie w strefie do tego przeznaczonej. Absolutnie zabrania się naprawiania samochodów na torze.

 5. Każdy z zawodników zobligowany jest do przestrzegania sygnalizacji ostrzegawczej i informacyjnej, która będzie pokazywana za pomocą flag.

 • flaga w biało-czarną szachownicę – rozpoczęcie oraz zakończenie wyścigu

 • flaga żółta – niebezpieczeństwo na torze, zwolnij, zachowaj ostrożność, bezwzględny zakaz wyprzedzania

 • flaga czerwona – przerwanie wyścigu

 • flaga czarna – dyskwalifikacja zawodnika, natychmiastowy zjazd z toru

Za nieprzestrzeganie sygnalizacji uczestnik zostanie wykluczony z bieżących zawodów oraz następnych planowanych edycji.

IX. Nagrody

 1. Nagrody przyznawane są w postaci statuetek i upominków za pierwsze 3 miejsca.

 2. Statuetka i upominki za najlepszą stylizację samochodu.

 3. Statuetka i upominki za zajęcie najwyższej lokaty przez kobietę – uczestniczkę zawodów.

X. Wyżywienie oraz pomoc techniczna

 1. Organizator, w cenie wpisowego, zapewnia posiłek regeneracyjny dla kierowcy i pilota.

XI. Serwis oraz strefa serwisowa

 1. Każda załoga ma przydzielony plac w strefie serwisowej, gdzie dokonuje napraw swego pojazdu lub przebywa w trakcie trwania rundy.

 2. Załoga odpowiada za czystość wokół swojej strefy serwisowej.

 3. Do strefy serwisowej może wjechać auto startujące w zawodach, auto laweta przewożąca samochód startujący i jeden samochód serwisowy.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samochody pozostawione w strefie serwisowej.

 5. W strefie serwisowej obowiązuje bezwzględne ograniczenie prędkości do 5 km/h.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Kierowca, pilot oraz osoby im towarzyszące zobowiązane są podczas trwania imprezy do sportowego oraz kulturalnego zachowania w szerokim rozumieniu. W szczególności zabrania się zachowań niebezpiecznych narażających życie i zdrowie innych uczestników.

 2. Zabrania się celowego niszczenia drzew krzewów i innej zieleni, zaśmiecania terenu.

 3. Każdy uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność i ryzyko, o czym oświadcza na piśmie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu oraz straty powstałe w trakcie zawodów Wrak Race Włodawa.

 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę Wrak Race Włodawa.

 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach powstałych w trakcie trwania zawodów Wrak Race Włodawa.

 6. W czasie trwania imprezy uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń organizatora, sędziów i innych osób wskazanych przez organizatora. Niestosowanie się do poleceń spowoduje wykluczenie zawodnika bez możliwości zwrotu wniesionych opłat.

 7. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania .

 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 9. Na terenie zawodów obowiązuje całkowity zakaz handlu, konkurencyjny dla organizatorów, w szczególności skup i sprzedaż samochodów, wypożyczania samochodów, zakaz handlu gastronomicznego bez zgody i wiedzy organizatorów.

 

MP, TWA

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Administratorem Twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu jest jest Grupa Wydawnicza SŁOWO sp. z o.o., ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
CHEŁM99
CHEŁM99 19.04.2018, 16:12
Zaloga "CHEŁM99"
Zapowiada obecnośc na torze!
Jerry
Jerry 16.03.2018, 19:44
Nareszcie fajna impreza motoryzacyjna niedaleko! Startował nie będę, bo nie mam takiego samochodu, żeby go poświęcić, ale na pewno obejrzę. Byłem na takich wyścigach w innych miastach, super sprawa. Także mam spore nadzieje, żę Włodawa dotrzyma poziomu

Pozostałe