Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Piątek, 12 sierpnia 2022 21:08
Reklama

Gm. Chełm. W tej gminie przybywa mieszkańców

Władze stawiają na różnorodne inwestycje, a mieszkańcom gminy żyje się coraz wygodniej. To najważniejsze wnioski wynikające z raportu o stanie gminy Chełm za 2021 rok.
Gm. Chełm. W tej gminie przybywa mieszkańców

Zarówno raport o stanie gminy, jak i raport z wykonania budżetu stanowi za każdym razem dobry lub zły prognostyk na przyszłość. Po lekturze dokumentów wiemy zazwyczaj, w jakim kierunku rozwija się dany samorząd i czy jego los spoczywa w dobrych rękach. 

Gmina Chełm jako jedyny samorząd powiatu może pochwalić się przyrostem liczby mieszkańców. W ciągu ostatnich trzech lat przybyło 47 osób i obecnie na jej terenie zamieszkuje 14878 osób. Tendencja ta jest jednak związana jedynie z migracją, bowiem faktycznie rodzi się coraz mniej dzieci, a z roku na rok przybywa osób zmarłych. W ostatnim roku urodziło się w sumie 124, a zmarło aż 155 osób.

Władzom udaje się systematycznie pozyskiwać coraz więcej środków z tytułu różnego rodzaju podatków. W ostatnim roku poziom realizacji planu dochodów podatkowych wyniósł średnio ok. 105 proc., biorąc pod uwagę różne kategorie opłat (m.in. podatek od osób fizycznych, od osób prawnych, rolny, leśny itp.). Można w tym przypadku mówić o sukcesie, ponieważ wskaźniki te pokazują, że teren gminy jest atrakcyjny i zachęca zarówno do zamieszkania, jak i do prowadzenia działalności.

Jeśli chodzi o najważniejsze zrealizowane inwestycje, to władze gminy umieściły na tej liście kilka pozycji. Inwestycje związane z budową i modernizacją różnego rodzaju obiektów pochłonęły w sumie ok. 1 400 000 zł. Do najważniejszych działań w tym zakresie warto zaliczyć remont szkoły w Strupinie Dużym oraz sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Żółtańcach. Inwestycje drogowe, a więc te, które interesują mieszkańców najbardziej, pochłonęły aż ok. 5 300 000 zł. Najbardziej kosztowne zadanie związane było z wykonaniem nawierzchni asfaltowej w Strupinie Małym, Pokrówce, Rudce, Wojniakach, Żółtańcach-Kolonii, Stołpiu, Okszowie-Kolonii, Srebrzyszczach, Kozie Gotówce, Janowie oraz Nowosiółkach. Udało się również zrealizować wiele innych pomniejszych zadań zakwalifikowanych w kategorii „różne”, a które obejmują prace związane z zagospodarowaniem, przebudową lub budową instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz oświetleniem na łączną kwotę ok. 5 mln złotych. Te, które wymagały największego wysiłku finansowego ze strony samorządu, to: naprawa ścieżki rowerowej od ul. Metalowej do zalewu Żółtańce, montaż wiat przystankowych, przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Okszowie oraz budowa oświetlenia w Stańkowie. 

Na terenie gminy funkcjonuje obecnie 727 różnych przedsiębiorstw, co tylko stanowi potwierdzenie założenia, że gmina Chełm jest przyjazna przedsiębiorcom. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady rodzinne. Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, handel, naprawa pojazdów samochodowych, a więc podobne, jak w przypadku ościennych gmin.

Grunty rolne zajmują w gminie Chełm 16 240 ha. Najwięcej odnotowuje się gospodarstw rolnych o areale w przedziale 1-2 ha (1420), najmniej zaś funkcjonuje dużych podmiotów powyżej 100 ha.

Najmłodsi mieszkańcy gminy mogą pobierać naukę w szkołach podstawowych zlokalizowanych w Strupinie Dużym, Stawie, Stołpiu, Okszowie, Uhrze i Żółtańcach. Nie funkcjonuje co prawda żadne przedszkole, a jedynie oddziały przedszkolne, ale władze gminy dokładają starań, by takie miejsce powstało.

Biorąc pod uwagę sumę tych danych i kluczowe zagadnienia, można powiedzieć, że gmina Chełm rozwija się niezwykle dynamicznie, a jej mieszkańcy są zadowoleni z działań podejmowanych przez jej władze. Tym samym wójt Wiesław Kociuba uzyskał jednogłośne wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu 14 głosami ZA.Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklamareklama Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie
Reklama
Reklama
Reklama