Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 30 września 2022 21:41
Reklama Chełmskie Niedźwiedzie Biznesu 2021 - Trwa głosowanie! Niebawem SMS-owe!

Chełm: Radna apeluje o kontrole

Radna Irena Machowicz apeluje w imieniu pasażerów CLA, stosujących się do nakazu zakładania maseczek, o częstsze kontrole w autobusach. Proponuje, aby powołano w mieście specjalny zespół, który zajmie się egzekwowaniem obostrzeń.
Chełm: Radna apeluje o kontrole

- Takich kontroli nie widać, twierdzą mieszkańcy, którzy często jeżdżą autobusami. Natomiast widać, że większość pasażerów jeździ bez maseczek, a w autobusach tłok, sezon infekcji, zakażeń koronawirusem coraz więcej - argumentuje radna w interpelacji, jaką w ostatnim czasie złożyła do władz miasta. - Jest to naprawdę problem i tylko akcje kontrolne mogą temu zapobiec.

Machowicz przyznaje, że także dużo korzysta z komunikacji miejskiej i uważa, że kontrole powinny być częstsze, szczególnie w godzinach 7-9 i 14-16, czyli wtedy, kiedy pasażerów jest najwięcej.

- Uważam, że powinien powstać specjalny zespół do przeprowadzania kontroli, w skład którego wchodziliby: przedstawiciel policji, sanepidu, straży miejskiej - proponuje zatroskana radna.

 


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Pirania 05.11.2021 21:16
„Obowiązek” zasłaniania ust i nosa w przestrzeni innej niż otwarte powietrze ma charakter blankietowy a tym samym nie może stanowić wykroczenia w rozumieniu art 1 § 1 k.w. Stanowisko jest podyktowane tym, że obowiązek ten wynika z aktu prawa niższego rzędu, jakim jest rozporządzenie. W świetle obowiązującego prawa nie może ono ustanowić prawa powszechnego, w tym przypadku obowiązku zasłaniania ust i nosa. Praktyka pójścia na skróty przez (NIE)rząd Morawieckiego i ograniczenie prawa wolności aktem prawnym rangi podstawowej jest sprzeczne z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Wynika z niego, że prawo wolności może być ograniczone czasowo jedynie przy pomocy ustawy. Zasadnym stanie się również stwierdzenie, że nakaz ten stoi w sprzeczności z art. 232 w zw. z art. 233 ust. 3 Konstytucji. W tym miejscu zwracamy uwagę na fakt, iż ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie zawiera przepisów, które stanowiłyby o możliwości nałożenia powszechnego, tj. na wszystkich obywateli, obowiązku zasłaniania ust i nosa. Ustawa ta w aktualnym brzmieniu art. 46a i 46b może być jedynie podstawą ustanawiania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów na ściśle określonym fragmencie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie na całym jej obszarze jak to jest obecnie.

Pirania 05.11.2021 20:59
Warto przypomnieć że w Polce obowiązuje odpowiedzialność finansowa urzędnika za niezgodne z prawem działanie, z której wynika że w przypadku umorzenia postępowania skierowanego przez niego do Sądu powinien on zostać przez Komendanta obciążony kosztami tego postępowania. Warto, aby każda osoba, która już wygrała sprawę maseczkową wystąpiła do Komendanta właściwego komisariatu z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie pytanie: Czy Policjant kierujący sprawę o wykroczenie, która została umorzona z uwagi na brak podstawy prawnej do ukarania z art. 116 § 1a (wcześniej 54 k.w.) został obciążony kosztami bezpodstawnie prowadzonego postępowania. Nie obciążanie policjanta kosztami bezprawnie prowadzonego postępowanie powoduje odpowiedzialność karną szefa tej komendy. Link do ustawy: https://lexlege.pl/ustawa-o-odpowiedzialnosci-majatkowej-funkcjonariuszy-publicznych-za-razace-naruszenie-prawa/

Reklama
Reklama