Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Piątek, 12 sierpnia 2022 20:32
Reklama

Progi do szkół średnich

Na tę wiadomość ósmoklasiści czekali z niecierpliwością, ale już wszystko jasne. Podczas ostatniej narady z dyrektorami szkół ustalono progi punktowe, na podstawie których odbywać się będzie rekrutacja do szkół średnich.
Progi do szkół średnich

Najwyższe progi punktowe, podobnie jak w latach ubiegłych, są w I i II LO.  Aby kontynuować naukę w tych ogólniakach, trzeba zdobyć minimum 130 punktów. W obu szkołach planuje się utworzyć po pięć klas pierwszych. W I LO będą to klasy: biologiczno-chemiczna, dziennikarska, prawno-społeczna lub oddział dwujęzyczny, politechniczna i ekonomiczna. W II LO natomiast powstaną klasy: politechniczna, menadżerska, lingwistyczno-humanistyczna, prawnicza i medyczna.

W Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych próg punktowy do liceum wynosi 110. Dyrektor chce utworzyć jedną klasę o profilu policyjnym. Do technikum kandydat musi mieć co najmniej 90 punktów. W planach jest utworzenie trzech oddziałów, dwóch mundurowych (w tym jedna klasa certyfikowana) i techniki organizacji reklamy.

Aby dostać się do IV LO, trzeba będzie mieć minimum 110 punktów. Do wyboru kandydaci będą mieli cztery klasy o profilu: informatycznym, językowym, pedagogiczny oraz ratownictwo i promocja zdrowia.

W Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych powstaną cztery klasy pierwsze: dwie w ramach 5-letniego technikum, jedna branżowa I stopnia i jedna branżowa II stopnia. Do technikum próg punktowy wynosi 70, do branżówki - 30.

W Zespole Szkół Technicznych sytuacja jest nieco bardziej zróżnicowana. Aby kontynuować naukę w klasach: technik programista/technik grafiki i poligrafii cyfrowej, a także informatyk/mechatronik,  trzeba mieć 120 punktów. Do klasy o profilu technik pojazdów samochodowych/ technik mechanik wystarczy już 100 punktów. Chętni do klasy technik elektryk/technik elektronik potrzebują jedynie 90 punktów. W przypadku szkoły branżowej wystarczy 30 punktów. 

Aby zostać uczniem technikum w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, wystarczy 75 punktów. Planowane jest utworzenie dwóch klas o profilach: technik hotelarstwa/technik usług fryzjerskich oraz technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik usług kelnerskich lub w nowym zawodzie. Do klas branżowych trzeba mieć 30 punktów.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych planuje utworzenie pięciu klas. W technikum kształcić się będą przyszli technicy spedytorzy/mechatronicy. W przypadku tej klasy wymagany próg to 70 punktów. W pozostałych klasach profilowych minimum wynosi 65 punktów (technik elektryk/technik mechanik oraz  technik transportu kolejowego/technik logistyk). W szkole branżowej minimum to 30 punktów.


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklamareklama Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie
Reklama
Reklama
Reklama