Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Krasnystaw: Nauczyciele tracą pracę

Po definitywnym wygaszeniu gimnazjów postanowiliśmy sprawdzić, czy miasto i gminy muszą w nadchodzącym roku szkolnym ograniczać etaty nauczycielskie i wypowiadać umowy o pracę. Niestety, nie wszędzie potwierdziły się zapowiedzi reformatorów edukacji, że nikt nie straci pracy.
Krasnystaw: Nauczyciele tracą pracę

Gmina Łopiennik Górny ma dwie szkoły podstawowe. W placówce w Łopienniku Nadrzecznym nie wręczono żadnemu nauczycielowi wypowiedzenia z pracy. Pięciu będzie jednak miało ograniczony etat. Wynika to z wygaszenia gimnazjum oraz zmniejszenia liczby oddziałów z 12 na 11 i liczby godzin do zrealizowania.

W szkole w Łopienniku Dolnym nie funkcjonowało gimnazjum. W nadchodzącym roku szkolnym nie będzie nauczycieli z ograniczonymi etatami. Natomiast sześciu pedagogów pracujących tam na część etatu otrzymało wypowiedzenia z powodu uzyskania odpowiednich kwalifikacji przez nauczyciela, który jest tam długotrwale zatrudniony. Ponadto dwóch nauczycieli na niepełnych etatach otrzymało zwiększoną liczbę godzin. Z odpowiedzi na nasze pytanie wynika, że gmina nie ma planów likwidacji placówki.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym w roku szkolnym 2019/2020 będzie funkcjonowała bez zmian. Jakie rozwiązania w przyszłości będą zastosowane wobec wszystkich szkół, określi nam audyt placówek oświatowych. Jego wyniki będą przedstawione Radzie Gminy Łopiennik Górny najpóźniej we wrześniu br. - tłumaczy sekretarz gminy Monika Zaj.

W gminie Fajsławice zostanie ograniczonych 10 etatów nauczycielskich: trzy w szkole podstawowej w Fajsławicach i siedem w Siedliskach Drugich. W obu placówkach będzie po jednym wypowiedzeniu umowy, co jest związane z zakończeniem zastępstw.

- Ograniczenia etatów związane są ze zmniejszeniem liczby oddziałów w szkołach. Ponadto w ciągu trzech lat wygaszania gimnazjum 4 nauczycieli odeszło na emerytury - mówi zastępca wójta Mieczysław Paluch.

W gminie Siennica Różana w poprzednim roku szkolnym było 17 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Teraz będzie ich 28, a wypowiedzenia otrzymało czterech pedagogów z powodu przejścia na emeryturę, przejścia na świadczenie kompensacyjne oraz zmian organizacyjnych w szkole związanych z reformą edukacji. W ostatnim przypadku chodzi o zmniejszenie liczby oddziałów  oraz liczby godzin wynikających z ramowych planów nauczania.

W dwóch szkołach podstawowych Gminy Rudnik nikt nie będzie miał ograniczonego etatu w nowym roku szkolnym. Natomiast z powodu likwidacji dwóch ostatnich klas gimnazjum pięć osób otrzymało wypowiedzenia, które w przeliczeniu daje trzy pełne etaty.

- Gimnazjum w Rudniku zajmowało pierwsze piętro w budynku, w którym znajduje się również ośrodek zdrowia, biblioteka, apteka, GOPS, lokale użytkowe i mieszkalne. Rozważamy różne warianty zagospodarowania lokali po gimnazjum. Może przejmie je Urząd Gminy Rudnik - wyjaśnia zastępca wójta Andrzej Gołąb.

W gminie Gorzków gimnazjum zostało włączone w strukturę szkoły podstawowej ponad dwa lata temu. Zastępca wójta Piotr Cichosz informuje, że w zbliżającym się roku szkolnym nie będzie ograniczenia etatów nauczycielskich. Nikt z pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi nie otrzymał wypowiedzenia warunków umowy.

- W budynku po byłym gimnazjum mieści się szkoła podstawowa w Gorzkowie, ponieważ zajęcia odbywają się w dwóch obiektach - mówi wicewójt.

W gminie Żółkiewka ograniczone etaty będzie miało ośmiu nauczycieli ze szkół podstawowych w Żółkiewce i Chłaniowie. Żaden z nauczycieli ani pracowników administracji i obsługi nie otrzymał wypowiedzenia. Dwóch nauczycieli nie wyraziło zgody na przeniesienie do pracy w podstawówce. Jednym z nich jest dyrektor gimnazjum, który wygrał konkurs na dyrektora SP w Gorzkowie. Druga osoba odeszła na emeryturę.

- Gmina Żółkiewka otrzymała środki na utworzenie w wygaszonym gimnazjum Dziennego Domu Pobytu Senior +. Na jego potrzeby zostanie zaadaptowany parter. Kolejne dwa poziomy budynku będą do dyspozycji gminnego ośrodka kultury i biblioteki - tłumaczy sekretarz gminy Marcin Zając.

Gmina Izbica prowadzi sześć szkół podstawowych o pełnej strukturze organizacyjnej. Dzięki temu po reformie oświatowej zatrudnienie znalazła większość nauczycieli, którzy w dużej mierze łączą etat w kilku placówkach.

- Po przekształceniu zespołów szkół  na szkoły podstawowe skutki reformy najbardziej dotknęły Szkołę Podstawową w Izbicy. Ze względu na malejącą liczbę oddziałów, zmniejsza się liczba godzin i zatrudnienie. W związku z tymi zmianami, trzech nauczycieli z terenu gminy Izbica otrzymało wypowiedzenie z pracy. Jeden z nich ma możliwość przejścia na świadczenie kompensacyjne, a drugi przeszedł w stan spoczynku - informuje Anna Olech-Bartoń, dyrektor Samorządowego Ośrodka Oświaty w Izbicy.

Gmina Krasnystaw prowadzi pięć szkół podstawowych. Z dniem 31 sierpnia br. sześciu nauczycieli w skorzysta z uprawnień do świadczeń emerytalnych, a jedna osoba będzie pozostawać w stanie nieczynnym do chwili nabycia uprawnień emerytalnych. W dwóch przypadkach został zmniejszony wymiar zatrudnienia, jednak nie ma to związku z wygaśnięciem gimnazjów. Zmian w zatrudnieniu pracowników niepedagogicznych nie będzie.

W gminie Kraśniczyn po zatwierdzeniu aneksu do organizacji roku szkolnego 2019/2020 nie będzie ograniczenia etatów. Troje nauczycieli otrzymało wypowiedzenia, które są związane z przejściem na świadczenia kompensacyjne.

W mieście Krasnystaw są trzy szkoły podstawowe. Z urzędu miejskiego otrzymaliśmy informację, że sytuacja kadrowa w tych placówkach jest dynamiczna. Niektórzy nauczyciele wybierają się na urlopy na poratowanie zdrowia, co umożliwi osobom na niepełnych etatach otrzymanie dodatkowych godzin i pracę w pełnym wymiarze. Wszystko wyjaśni się w połowie bieżącego miesiąca.

- Nie możemy podać wiążących danych dotyczących liczby nauczycieli, którzy będą mieli ograniczone etaty. Dokładne informacje będą znane po przedłożeniu przez dyrektorów szkół aneksów do zatwierdzonych arkuszy organizacji pracy - informuje Justyna Pawlas z Urzędu Miasta Krasnystaw.


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
ktm 16.09.2019 20:44
Ja z 20 godzin mam tylko 12 i co na to Minister Zalewska która zabrała nauczycielom prace a sama w luksusach Brukselskich?

N-l 10.08.2019 12:30
W Chełmie też tracą.Warto przyjrzeć sìę liczbom zwolnionych pedagogów.Podobno są tez pozwy do Sądu Pracy,a niektóre decyzje dyrektorów budzą kontrowersje.

Zwolniona 10.08.2019 10:32
A jak jest w Chełmie?

Reklamabaner reklamowy sklepu rowerowego Andrzej Bedliński
Reklama
KOMENTARZE
Autor komentarza: mikiTreść komentarza: nie po to chodzili na spędy kodu, żeby ich teraz karać - założy taki koszulkę otuła i jeszcze na odszkodowanie liczyData dodania komentarza: 05.07.2022, 14:37Źródło komentarza: Wysokie mandaty zrobiły swoje. Wielu kierowców liczy na łaskawość sądówAutor komentarza: MietekTreść komentarza: Udany rok i dalej nie zakończone scalenie i dokładanie z budżetu gminy do zadań starostwa to właśnie sukcesy tej gminyData dodania komentarza: 04.07.2022, 08:58Źródło komentarza: Gm. Białopole. Wójt może dalej kierować gminą. Dlaczego?Autor komentarza: oloTreść komentarza: taką robotą to każdy może wykonywaćData dodania komentarza: 04.07.2022, 07:27Źródło komentarza: Chełm. Szykuje się strajk ostrzegawczy w MOPRAutor komentarza: CzarnaTreść komentarza: Rozwiązać spółkę PUM KOMUNISTYCZNA I DAC TYM PRACOWNIKOM IM SIE NALEŻY ILE ONI MELIN CODZIENNIE ODWIEDZAJAData dodania komentarza: 03.07.2022, 18:20Źródło komentarza: Chełm. Szykuje się strajk ostrzegawczy w MOPRAutor komentarza: amTreść komentarza: Co to ma być, że na dzień przed koncertem nie jest znane miejsce, w którym ma się odbyć? Ktoś celowo bojkotuje pomoc Ukrainie, nie dając Polakom podstawowych informacji, by było nas na zbiórce jak najwięcej? A druga sprawa, to kwestia doboru repertuaru - czy ktoś czuwał, by pieśni nie godziły w pamięć pomordowanych Polaków, bo bardzo chciałabym wspólnie z Ukraińcami pośpiewać polskie i ukraińskie pieśni, ale nie chcę śpiewać tych, które banderowcy śpiewali jak swoje hymny, mordując Polaków a sama ich nie rozpoznam.Data dodania komentarza: 02.07.2022, 21:19Źródło komentarza: Już dziś na pl. Łuczkowskiego! Koncert "Karaoke dla Zwycięstwa"
Reklama
Reklama