Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Niedziela, 14 sierpnia 2022 15:15
Reklama

Gm. Białopole: Elektrostal zgadza się na odsunięcie kopalni

- W sprawie wyznaczenia obszaru kopalni w Buśnie znaleźliśmy idealne rozwiązanie. Nie było ono wcześniej możliwe, bo gmina nie była właścicielem działki, którą teraz zaproponowaliśmy na zamianę - mówi wójt Henryk Maruszewski.
Gm. Białopole: Elektrostal zgadza się na odsunięcie kopalni

Pisaliśmy w październiku ubiegłego roku, że firma Elektrostal, właściciel kopalni gliny w Buśnie, kupiła nowe działki i planuje poszerzenie terenów wydobywczych. Wówczas Rada Gminy Białopole przyjęła, że utworzy 25-metrową strefę buforową dla ochrony budynków mieszkalnych i na nowo wytyczy przebieg drogi w tym rejonie. Plan ten budził sprzeciw mieszkańców Buśna.

Na początku września br. wójt gminy znalazł inne rozwiązanie, odsuwające teren kopalni jeszcze dalej od zabudowań. Zaproponował, by w ramach scalenia tak wymienić z kopalnią działki, by gmina stała się właścicielem gruntów leżących najbliżej budynków mieszkalnych. Pomysł ten zaakceptowali radni gminy. W ubiegłym tygodniu propozycję przyjął również właściciel kopalni. Zielone światło do tego porozumienia dały prowadzone w tym rejonie scalenia gruntów i wykonana komunalizacja działek.

- W siedmiu miejscowościach na terenie gminy było 16 działek o pow. 8,79 ha, stanowiących własność wspólnot gruntowych. W rzeczywistości jednak były to grunty gromadzkie, z których mogli korzystać wszyscy mieszkańcy - mówi wójt Henryk Maruszewski.

W październiku 2017 roku urząd gminy podjął działania zmierzające do uregulowania własności tych nieruchomości gruntowych. Proces ten przebiegał dwuetapowo. W pierwszym należało udowodnić, że działki nie należą do wspólnoty, gdyż ona nie istnieje i nie ma żadnych współwłaścicieli. To się udało w przypadku 12 działek o powierzchni 7,95 ha, które w efekcie przekształcono na mienie gromadzkie. W kolejnym etapie wszczęto kroki zmierzające do przejęcia działek na mienie komunalne. W przypadku czterech działek w Buśnie o łącznej powierzchni 4,52 ha procedura ta została zakończona 20 sierpnia br. Wtedy zapadła prawomocna decyzja wojewody lubelskiego uznająca, że gmina jest pełnoprawnym właścicielem tych nieruchomości.

- Wśród tych czterech działek jest jedna z terenu planowanego obszaru górniczego, którą zaproponowałem na zamianę firmie Elektrostal. Dzięki temu w pobliżu budynków mieszkalnych będzie działka gminna, a nie teren kopalni - wyjaśnia wójt. - W związku z tym nieprawdą jest, że ustąpiłem w sprawie kopalni gliny. Wcześniej, z uwagi na istniejący stan prawny, nie było takiej możliwości, by zaproponować zamianę - dodaje.


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Życzliwy 02.10.2018 20:11
Przedwyborcza kiełbasa... A po wyborach rozkopia ich jak zechca

Reklama
Reklama
Reklama