Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 19 sierpnia 2022 08:02
Reklama Zaproszenie do plebiscytu Niedźwiedzie Biznesu 2022

Wyniki naboru do Polskiego Ładu - jakie wsparcie otrzymały gminy z naszego regionu?

Rząd opublikował listę inwestycji, jakie zostaną zrealizowane w ramach "Polskiego Ładu", czyli Programu Inwestycji Strategicznych.
Wyniki naboru do Polskiego Ładu - jakie wsparcie otrzymały gminy z naszego regionu?

Jakie inwestycje i za jakie kwoty będą realizowane w gminach naszego regionu?

 

Powiat chełmski

Powiat chełmski - Usprawnienie komunikacyjne poprzez odcinkową przebudowę dróg na terenie gminy Białopole (5 000 000 zł)

Gm. Białopole - Odnowa centrum miejscowości Białopole (4 482 000 zł)

Gm. Białopole - Modernizacja infrastruktury wodociągowej (4 306 559 zł)

Gm. Chełm - Modernizacja - przebudowa infrastruktury drogowej (12 111 570 zł)

Gm. Dorohusk - Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dorohusk oraz budowa oświetlenia boiska sportowego w Dorohusku - Osadzie (3 600 000 zł)

Gm. Dorohusk - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dorohusk (2 850 000 zł)

Gm. Dubienka - Modernizacja ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę  w miejscowości Dubienka i Skryhiczyn (4 750 000 zł)

Gm. Dubienka - Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dubienka oraz dróg gminnych w miejscowościach Skryhiczyn i Radziejów (1 425 000 zł)

Gm. Kamień - Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamień (2 692 153 zł)

Gm. Leśniowice - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Leśniowice w zakresie przebudowy dróg gminnych nr 104979 L, nr 104973L i nr 122500L (3 909 521 zł)

Gm. Leśniowice - Modernizacja infrastruktury kulturalnej w zakresie przebudowy siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach (3 681 982 zł)

Gm. Leśniowice - Termomodernizacja budynku na potrzeby administracji publicznej w Majdanie Leśniowskim (662 300 zł)

Gm. Rejowiec - Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawadówka (4 837 039 zł),

Gm. Rejowiec Fabryczny - Przebudowa dróg gminnych (7 351 000 zł)

Gm. Rejowiec Fabryczny - Modernizacja infrastruktury wodnej (1 908 000 zł)

Gm. Rejowiec Fabryczny - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej (1 344 000 zł)

Miasto Rejowiec Fabryczny - Standaryzacja dróg gminnych i infrastruktury technicznej  w obszarach strategicznych dla rozwoju gospodarczego miasta (2 805 456 zł)

Miasto Rejowiec Fabryczny - Zielona rewitalizacja centrum miasteczka, w tym odnowa zabytkowych parków i terenów zieleni (2 700 000 zł)

Gm. Ruda - Huta - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (8 766 087 zł)

Gm. Sawin - Budowa wodociągów (11 337 984 zł)

Gm. Siedliszcze - Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej (1 602 650 zł)

Gm. Wierzbica - Budowa dróg gminnych (7 257 418 zł)

Gm. Wojsławice - Poprawa warunków technicznych dróg gminnych (1 949 635 zł)

Gm. Wojsławice - Poprawa systemu gospodarki wodociągowej (1 871 500 zł)

Gm. Wojsławice - Odnawialne źródła energii (1 539 000 zł)

Gm. Żmudź - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klesztów oraz w miejscowości Żmudź (1 231 986 zł)

 

Powiat krasnostawski

Gm. Fajsławice - Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją i rozbudową sieci kanalizacyjnej (7 600 000 zł)

Gm. Fajsławice - Wymiana istniejących lamp sodowych na LED wraz z rozbudową oświetlenia (2 700 000 zł)

Gm. Gorzków - Energia odnawialna (2 850 000 zł)

Gm. Gorzków - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gorzkowie-Osadzie (1 800 000 zł)

Gm. Gorzków - Przebudowa budynku mienia gminnego na świetlicę wiejską w miejscowości Orchowiec ( 1 800 000 zł)

Gm. Izbica - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej  i ul. Gminnej (4 845 000 zł)

Gm. Izbica - Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych (1 530 000 zł)

Gm. Izbica - Budowa drogi gminnej nr 109941L od km 0+900 do km 1+678 dojazdowej do pół i lasów w miejscowości Izbica-Zalesie (1 282 500 zł)

Gm. Krasnystaw - Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego dróg gminnych relacji Krasnystaw – Jaślików oraz Niemienice – Kolonia Niemienice (5 487 200 zł)

Gm. Kraśniczyn - Przebudowa mostu na rzece Wojsławce wraz z przebudową części drogi gminnej Nr 109981L, ul. Parkowa w miejscowości Kraśniczyn (3 420 000 zł)

Gm. Kraśniczyn - Przebudowa drogi gminnej nr 109987L w miejscowości Drewniki (1 425 000 zł)

Gm. Kraśniczyn - Kompleksowa wymiana wodomierzy (665 000 zł)

Gm. Łopiennik Górny - Rozbudowa drogi gminnej Nr 109638L od km 0+906 do km 4+767 w miejscowościach Łopiennik Nadrzeczny, Łopiennik Dolny Kolonia i Łopiennik Podleśny (3 800 000 zł)

Gm. Łopiennik Górny - Termomodernizacja szkoły podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym (3 600 000 zł)

Gm. Rudnik - Rozbudowa i przebudowa dróg (2 906 816 zł)

Gm. Rudnik - Budowa oraz modernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji OZE (1 349 508 zł)

Gm. Rudnik - Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (515 833 zł)

Gm. Siennica Różana - Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym (9 444 435 zł)

Gm. Żółkiewka - Rozwój turystyki i ochrona środowiska (8 470 000 zł)

Miasto Krasnystaw - Rozwój infrastruktury sportowej w Mieście Krasnystaw - modernizacja basenu i budowa hali sportów walki (10 800 000 zł)

Powiat krasnostawski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 3110L Chorupnik - Rudnik- Mościska (11 875 000 zł)

Powiat krasnostawski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn-Krasnystaw od km 14+568 do km 14+798 wraz z przebudową mostu na rzece Łopa w miejscowości Łopiennik Dolny (3 467 500 zł)

 

Powiat włodawski

Gm. Hanna - Eko-Energia - Etap III (4 950 000 zł)

Gm. Hańsk - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury (3 014 730 zł)

Gm. Hańsk - Budowa drogi gminnej Nr 117392 L wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Hańsk Pierwszy (1 995 000 zł)

Gm. Hańsk - Rozbudowa i przebudowa budynku remizo-świetlicy w Hańsku (1 124 125 zł)

Gm. Włodawa - Budowa remizo - świetlicy w miejscowości Orchówek (3 910 000 zł)

Miasto Włodawa - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 (5 400 000 zł)

Miasto Włodawa - Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadstawna, Żytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej (2 755 000 zł)

Gm. Stary Brus - Budowa dróg gminnych w miejscowościach: Marianka, Kołacze i Wołoskowola (3 610 000 zł)

Gm. Stary Brus - Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków (1 900 000 zł)

Gm. Stary Brus - Modernizacja i termomodernizacja stacji ujęcia wody w Wołoskowoli (1 900 000 zł)

Gm. Urszulin - Stworzenie ośrodka Animacji Społeczno-Kulturalnej w Wereszczynie (4 250 000 zł)

Gm. Wola Uhruska - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów mieszkaniowych (2 653 200 zł)

Gm. Wola Uhruska - Zagospodarowanie centrum miejscowości Wola Uhruska poprzez przebudowę zabytkowych obiektów kolejowych (1 820 300 zł)

Gm. Wola Uhruska - Poprawa jakości nauczania poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym (1 000 000 zł)

Gm. Wyryki - Przebudowa, budowa i rozbudowa trzech dróg gminnych w miejscowości Wyryki - Kolonia na łącznym odcinku 2150 metrów (2 976 335 zł)

Gm. Wyryki - Działania termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej w gminie Wyryki – etap IV: Budynek wielofunkcyjny w miejscowości Wyryki-Połód (2 430 000 zł)

Gm. Wyryki - Kompleksowa modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyryki oraz wykonanie systemu zarządzania oświetleniem (1 749 600 zł)

Powiat włodawski - Budowa Placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionej opieki rodzicielskiej oraz pochodzącym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (3 825 000 zł)

 

O szczegółach inwestycji przeczytacie w kolejnym numerze Super Tygodnia Chełmskiego (2 listopada)


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Dorota 27.10.2021 00:06
Gmina Żmudź dostała grosze w porównaniu z resztą samorządów... kto nawalil? Będą konsekwencje?

ReklamaBaner reklamowy 51. Chmielaków Krasnostawskich
Reklama
Reklama
Reklama