Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Piątek, 12 sierpnia 2022 20:31
Reklama

Siedliszcze. Szybka sesja, szybkie absolutorium. Burmistrz z zaufaniem

Radni z Siedliszcza pobili rekord. Obrady sesji absolutoryjnej trwały niecałą godzinę. Ten czas okazał się jednak wystarczający, by udzielić burmistrzowi Hieronimowi Zonikowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
Siedliszcze. Szybka sesja, szybkie absolutorium. Burmistrz z zaufaniem
Autor: Urząd Miasta Siedliszcze

Miniony rok upłynął w Siedliszczu dosyć spokojnie. Władze stawiają w swoich działaniach na stabilność i przewidywalność. I za tę stabilność właśnie radni wydają się cenić burmistrza Zonika najbardziej. Gmina rozwija się systematycznie, krok po kroku, a włodarz - jak mówi - stara się, by wszystkie wydatki były planowane racjonalnie. 

- Bez niepotrzebnych napięć - dodaje. - Mieliśmy relatywnie wysokie dochody, aż 38 533 044 zł, a mieliśmy je zaplanowane na poziomie 35 652 615,53 zł, zostały więc wykonane w 108 proc. To dobry wynik.

Z zaplanowanych 38 831 780,04 zł udało się wydatkować 34 354 497,20 zł, co pozwoliło zamknąć rok nadwyżką budżetową w wysokości 4 178 546,81 zł. Zadłużenie gminy wynosi w tej chwili 3 284 720,00 zł i jego spłata rozłożona jest na lata 2022-2027.

Jakie działania inwestycyjne udało się zrealizować w ubiegłym roku? Do ważnych zaliczane są prace związane z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej na ul. Długiej, ul. Sokolec, ul. Spacerowej oraz ul. Szkolnej. Tymczasem udało się wykonać niezbędną dokumentację projektową, za którą gmina zapłaciła 55 492,80 zł. Ta inwestycja zostanie najprawdopodobniej sfinansowana z środków pochodzących z programu Polski Ład. Prace obejmujące rozbudowę sieci wodociągowej planuje się przeprowadzić również w Maryninie. Niezbędna dokumentacja kosztowała  sumie 5 500 zł. 

Gmina zakupiła w minionym roku kilka pojazdów i sprzętów, potrzebnych w bieżącym utrzymaniu porządku. Zakupiono m.in. wzmocnioną przyczepę, która może służyć do przewozu tłucznia oraz beczkowóz. Na ten cel wydano w sumie ok. 72 000 zł. Pracę związaną z utrzymaniem trenów zielonych wspomoże kosiarka samojezdna, na którą przeznaczono ok. 19 000 zł. 

Prawie 119 000 zł kosztowało utwardzenie placu targowego w Siedliszczu. Jeśli chodzi o pozostałe prace związane z branżą drogową, to udało się przebudować ulice Szkolną i Zamkową, drogi gminne w Romanówce oraz w Majdanie Zahorodyńskim. Przebudowano również ulicę Żabią w Siedliszczu, drogi gminne w Brzezinach, ulicę ks. Janusza Krzaka i Piaskową w Siedliszczu. Na inwestycje drogowe przeznaczono w sumie ok. 1 800 000 zł. 

Najmłodsi mieszkańcy gminy mogą już korzystać z placu zabaw w Bezku, który kosztował  w sumie 79 000 zł. Zamontowano również miejski monitoring, sieć LAN oraz zakupiono samochód osobowy, z którego mogą korzystać pracownicy administracyjni. Na te projekty wydano w sumie ok. 174 000 zł. 

Tymczasem nie udało się wciąż ukończyć robót związanych z przebudową siedziby urzędu miasta. Wykonawca, który wygrał przetarg i zrealizował część planowanych zadań, odszedł ostatecznie z placu budowy. Burmistrz Zonik przybliżył na sesji aktualny plan na dokończenie inwestycji.

- Byliśmy zmuszeni do podzielenia pozostałych prac na mniejsze zadania czy też etapy. Ogłaszamy systematycznie przetargi, do których będą się mogli zgłaszać mniejsi wykonawcy. Mamy nadzieję, że uda się wreszcie ukończyć podjazd dla niepełnosprawnych, uruchomić windę, która jest już zamontowana oraz zabezpieczyć wszystko odpowiednimi barierkami. Jako osobne zadanie zgłosimy teraz montaż stolarki oraz dokończenie elewacji - tłumaczył radnym burmistrz.

Na wszystkie prace związane z przebudową urzędu wydano w 2021 ok. 340 000 zł. 

Władze gminy starają się systematycznie umożliwiać mieszkańcom coraz szerszy dostęp do odnawialnych źródeł energii. W ubiegłym roku wydano na kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej ok. 400 000 zł. Z instalacji skorzystało 123 mieszkańców. 

- Dziękuję wszystkim radnym za współpracę i zaufanie. Nie mogę zrozumieć pana starosty, kiedy mówi, że nie może liczyć na swoich radnych, na ich poparcie. To musi być związane z wzajemnym zaufaniem, inaczej ta praca w samorządzie nie będzie przebiegała prawidłowo - mówił na podsumowanie debat burmistrz. Na zakończenie obrad dodał, że być może rzeczywistość samej gminy wyglądałaby dzisiaj inaczej, gdyby funkcjonowała na jej terenie planowana niegdyś kopalnia.

- W obliczu aktualnego kryzysu energetycznego jej funkcjonowanie mogłoby mieć zasadnicze, strategiczne znaczenie - mówił Zonik.


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklamareklama Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie
Reklama
Reklama
Reklama