Reklama w gazecie

 

 

Super Tydzień Chełmski ukazuje się w każdy poniedziałek na terenie powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego w nakładzie 14 000 egzemplarzy.

Wydawca Grupa Wydawnicza Słowo Sp. z o.o., ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa.

 

Załączone pliki: