Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Wtorek, 9 sierpnia 2022 07:20
Reklama

Rewitalizacja uzdrowi nasze osiedla?

Pięć chełmskich osiedli zostało objętych programem rewitalizacji. Do najbardziej zdegradowanych obszarów w mieście należą: Dyrekcja Górna i Dolna, Cementownia, Śródmieście i XXX-lecie. Dzięki uchwalonemu w ostatnim czasie przez radę miasta programowi, będzie można szukać dofinansowania na projekty, które to zmienią.
Rewitalizacja uzdrowi nasze osiedla?

Wszystkie wytypowane - jako obszary zdegradowane - osiedla charakteryzują się wysokim stopniem bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, a także niskim poziomem aktywności społecznej czy uczestnictwa w kulturze. Zdiagnozowane problemy okazały się być zbliżone w osiedlach: Śródmieście, Dyrekcja Górna, Dyrekcja Dolna oraz Cementownia. Niestety, obszary te wyróżniają się negatywnie na tle innych osiedli w mieście. O wpisaniu osiedla XXX-Lecia, zdecydowała przede wszystkim niska aktywność społeczna.

W Miejskim Programie Rewitalizacji na lata 2017-2020 zapisano dwanaście projektów podstawowych, dzięki którym ma się zdecydowanie poprawić sytuacja mieszkańców terenów zdegradowanych. Ponieważ znalazły się w tym dokumencie, łatwiej będzie pozyskać pieniądze na ich realizację.

Na pierwszym miejscu znalazł się projekt pod hasłem "Chcesz Możesz Potrafisz", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Jego głównym celem jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do programu wpisany został także pomysł Centrum Integracji Społecznej "Nowa szansa - nowe możliwości" o podobnym zakresie działań. Na obydwa zadania środki finansowe już zostały pozyskane.

Klub Integracji Społecznej "Zbyszko" to kolejny pomysł wpisany do realizacji. Jego celem jest wzrost integracji społecznej i zawodowej 60 osób niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkających na obszarze rewitalizacji.

Na osiedlu Dyrekcja Dolna zaplanowano zorganizowanie świetlicy środowiskowej. Celem tego projektu jest wspieranie lokalnej społeczności w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Działania będą ukierunkowane na młodych ludzi, wywodzących się z rodzin patologicznych lub mających trudną sytuację materialną. Prowadzone działania będą miały na celu m.in. wyrównanie szans edukacyjnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, walkę z wykluczeniem społecznym.

Kolejny pomysł to stworzenie Senior Cafe - miejsca spotkań na terenie osiedla Cementowni. W ramach projektu, w budynku MPGK, wygospodarowana zostanie przestrzeń wspólna, dostępna dla mieszkańców, gdzie w określonych godzinach będą odbywać się działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną.

Z kolei na Dyrekcji Górnej ma powstać "Wielopokoleniowe miejsce spotkań". Projekt miałby być realizowany przez miasto razem ze wspólnotami mieszkaniowymi. Chodzi o stworzenie miejsca spotkań dla dzieci, ich opiekunów (rodziców) oraz osób starszych. W tym rejonie postuluje się utworzenie placu zabaw dla dzieci, miejsca do przebywania opiekunów dzieci (ładną dużą altankę) i siłownię dla młodzieży i osób starszych. Ponadto na terenie osiedla wykonane zostaną również udogodnienia takie jak montaż świateł na żądanie na przejściu przez ul. Żwirki i Wigury, by umożliwić wszystkim zainteresowanym bezpieczne dotarcie do zmienionej przestrzeni.

Chełmska Biblioteka Publiczna proponuje stworzenie na swoim terenie w Śródmieściu - Parku Czytelnika. Chodzi o organizowanie różnych wydarzeń kulturalnych przed budynkiem przy ul. Partyzantów. Ma to być miejsce integrujące lokalną społeczność, sprzyjające powstawaniu i utrwaleniu więzi społecznych.

Na liście projektów podstawowych znalazła się również rewaloryzacja obiektów Zespołu Katedralnego. Głównym celem projektu jest m.in. ochrona, zachowanie i ukazanie dziedzictwa kulturowego Zespołu Rezydencjalno-Sakralnego na Górze Chełmskiej oraz Chełma jako znaczącego ośrodka administracyjnego w okresie średniowiecza.

"Ocalić od zapomnienia - historia Chełma na szlakach turystycznych"  - to kolejny projekt, którego celem jest m.in. poprawa atrakcyjności turystycznej. W ramach programu miasto chce też przeprowadzić modernizację kaplicy św. Mikołaja, a także adaptację zabytkowych piwnic pod dawnym ratuszem i dawnymi kamienicami centralnej części rynku.

Nowe oblicze osiedla Śródmieście to z kolei projekt, który zakłada tworzenie świetlic w budynkach wspólnot mieszkaniowych (m.in. Kopernika 34), w których będą prowadzone różnego rodzaju działania społeczne na rzecz poprawy integracji i niwelowania zjawiska wykluczenia. Ponadto w planach są działania podnoszące jakość życia mieszkańców m.in. podłączenie ciepłej wody do budynków wspólnot mieszkaniowych, ocieplanie budynków - pełna termomodernizacja, poprawa bezpieczeństwa, likwidacja pyłów poprzez podłączenie do c.o. miejskiego. Na budynku przy Kopernika 34 planowana jest instalacja alternatywnych źródła ciepła – paneli fotowoltaicznych. Zakłada się również zagospodarowanie przestrzeni: realizację chodników, ławek przy chodnikach, skwerów w zieleni z miejscami do siedzenia (np. skwery przy ul. Pocztowej i przy ul. Młodowskiej), stołów do gry w szachy, warcaby, dokonanie zakupu siłowni plenerowej i placu zabaw. Proponuje się również przy ul. Kopernika 34 stworzenie "ogrodu zabaw" – obszaru bezpiecznego i dostosowanego dla dzieci.

Oprócz listy projektów podstawowych stworzona została także lista projektów uzupełniających, na której znalazły się propozycje wspólnoty mieszkaniowej "Pod klonami", Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a także Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, hotelu Kamena i Urzędu Miasta i jednostek mu podległych. Do najciekawszych należą: remont budynku gmachu oraz modernizacja jego otoczenia, udostępnienie reliktów wieży, budowa skansenu Chełm-Bieławin czy powstanie ścieżki rekreacyjnej i miejsc odpoczynku przy ul. Piłsudskiego i ul. Jedność.

Zobacz też: Skutki nawałnicy na Majdanie!


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklamareklama Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie
Reklama
KOMENTARZE
Autor komentarza: Mieszkaniec uchankiTreść komentarza: Z czterech już postawionych kurników śmierdzi nie miłosiernie aż płuca bolą jest to produkcja przemysłowa, sześć tygodni i gotowy kurczak, wiatraki chucza całą noc, a jak jest łapanka to nikt nie zachowuje ciszy nocnej, a co będzie przy siedemnastu, nie zachowują również standardów sanitarnych kurze truchło w postaci oborniku leży od wiosny na nieutwardzonym placu zapraszamy można zobaczyć, dodam tylko że gdy rozbudują fermę smród może być odczuwalny do 15 km pozdrawiam mieszkańców Dubienki oddalonej o 6 km, trzeba się odwołać od decyzji pani wójt i walczyć o wieś która już niedługo może nie nadawać się do zamieszkaniaData dodania komentarza: 08.08.2022, 21:42Źródło komentarza: Gm. Dubienka. Ferma w Uchańce zostanie rozbudowanaAutor komentarza: SąsiadTreść komentarza: Wójta trzeba ochronić od takich fałszywych przyjaciół bo z wrogami daje sobie radę. Stan dróg w tej gminie jest naprawdę przyzwoity, co nie znaczy że przydał by się asfalt w polach. Ale dlatego że rządzi 25 lat to i w polach w tej gminie też już jest asfalt.Data dodania komentarza: 08.08.2022, 21:36Źródło komentarza: Gm. Białopole. Wójt Maruszewski jak rasowy strateg. Ofensywa inwestycyjna trwa.Autor komentarza: Były SołtysTreść komentarza: A czy wiesz, że Gmina nie musiała a dofinansowała zadanie wojewódzkie jakim była budowa chodników kwotą blisko 3 mln zł, którą własnie ktoś pozyskał z Polskiego Ładu. Nie piszę kto żebyś chociaż trochę jak większość mieszkańców cieszył się z tej inwestycji.Data dodania komentarza: 08.08.2022, 21:15Źródło komentarza: Region. Władze województwa przymierzają się do remontu drogi z Chełma do BiałopolaAutor komentarza: ahchkoTreść komentarza: czemu nie dziwi, że Okuninka xDData dodania komentarza: 08.08.2022, 21:05Źródło komentarza: Okuninka. Cztery kobiety pobiły się na dyskoteceAutor komentarza: Też mieszkaniecTreść komentarza: Na razie Henio musi czekać bo nie jest jeszcze Starostą.Data dodania komentarza: 08.08.2022, 21:00Źródło komentarza: Gm. Białopole. Remont powiatówek znacznie się oddala
Reklama
Reklama