Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Odliczanie ulg podatkowych w trakcie roku

Już od początku roku 2017 podatnicy mogą składać deklaracje podatkowe za 2016 rok. Formularze podatkowe można wypełniać w formie papierowej lub wykonać rozliczenie pit 2016 online. W deklaracji podatkowej wykazujemy uzyskane w roku podatkowym przychody, koszty, zaliczki na podatek oraz inne odliczenia dokonywane w trakcie roku oraz przysługujące do odliczenia w zeznaniu rocznym.
Odliczanie ulg podatkowych w trakcie roku

Kto może dokonywać odliczeń w trakcie roku?

Wiele osób korzysta z ulg podatkowych, które są rozliczane w zeznaniu rocznym.  Jednak wydatki związane  z tymi ulgami ponoszone są w trakcie roku.

W trakcie obliczania zaliczek miesięcznych lub kwartalnych w roku podatkowym możliwe jest odliczanie ulg przez podatników osiągających dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej:

 • z działalności gospodarczej,
 • z najmu, dzierżawy

Odliczenia w trakcie roku podatkowego można dokonać też przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) podatku od przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W zeznaniach  rocznych (PIT-36, PIT-28) należy wykazać sumę odliczeń dokonanych w trakcie roku w ramach każdej przysługującej ulgi. Ulgi i odliczenia można wykazać wykonując rozliczenie pit 2016 online.

Z jakich odliczeń mogą korzystać podatnicy PIT

Osoby rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych mogą dokonywać odliczeń obniżających należny podatek z tytułu:

 • strat wykazanych w latach ubiegłych z tego samego źródła,
 • składek na ubezpieczenie społeczne,
 • składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ulgi rehabilitacyjnej,
 • wydatków poniesionych na korzystanie z internetu.
 • darowizn:
  • na krwiodawstwo,
  • na działalność pożytku publicznego,
  • na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych,
  • na kult religijny.
 • ulgi abolicyjnej,
 • ulgi badawczo rozwojowej,
 • wpłaty na IKZE,
 • ulg przysługujących na zasadzie praw nabytych.

Realizacja odliczenia w trakcie roku

W trakcie roku można dokonać odliczeń od dochodu lub przychodu z tytułu:

 • strat z lat ubiegłych,
 • składek na ubezpieczenie społeczne,
 • ulgi rehabilitacyjnej,
 • ulgi internetowej,.
 • dokonanych darowizn: na krwiodawstwo, na pożytek publiczny, na działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów, na kult religijny.

Nie można rozliczyć w trakcie roku ulgi z tytułu wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, ulgi badawczo- rozwojowej, a także ulg przysługujących na zasadzie praw nabytych, np. mieszkaniowej,  odsetkowej, na nabycie nowych technologii.

Z kolei przy obliczaniu zaliczek w trakcie roku od podatku można odliczac tylko składki zapłacone na ubezpieczenie zdrowotne w części przysługującego odliczenia.

Pozostałych ulg odliczanych od podatku nie możemy rozliczać   w roku podatkowym, lecz dopiero po jego zakończeniu.

 • Realizacja ulgi na wychowanie dzieci następuje po zakończeniu roku w deklaracji podatkowej PIT‑36, PIT‑37.
 • Realizacja odliczenia z tytułu ulgi na powrót (abolicyjnej)  może nastąpić dopiero po zakończeniu roku podatkowego w rozliczeniu podatkowym:
  • PIT-36 albo PIT-37 - od podatku obliczonego według skali podatkowej,
  • PIT-36L - od podatku liniowego 19%,,
  • PIT-28 - od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/ Rozliczenie wykonamy sprawnie, szybko i bezpiecznie z programem PITax.pl Łatwe podatki. Rekomendujemy ten program. Aplikacja oferuje też dostęp do szerokiej bazy wiedzy podatkowej oraz pomocy ekspertów.

Możliwość ograniczenia poboru zaliczek


Skorzystanie w trakcie roku z ulg powoduje obniżenie zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli mimo odliczeń podatnik będzie przekonany, że kwota wyliczonej zaliczki jest niewspółmiernie wysoka w stosunku przewidywanego podatku na dany rok podatkowy, to ma prawo zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek. Możliwość taka przewidziana jest w art. 22 § 2a ustawy Ordynacja podatkowa. Wniosek musi zawierać uprawdopodobnienie wysokości przewidywanego dochodu za cały rok podatkowy.

 

Artykuł sponsorowany


Oceń

Reklama
KOMENTARZE
Autor komentarza: mikiTreść komentarza: nie po to chodzili na spędy kodu, żeby ich teraz karać - założy taki koszulkę otuła i jeszcze na odszkodowanie liczyData dodania komentarza: 05.07.2022, 14:37Źródło komentarza: Wysokie mandaty zrobiły swoje. Wielu kierowców liczy na łaskawość sądówAutor komentarza: MietekTreść komentarza: Udany rok i dalej nie zakończone scalenie i dokładanie z budżetu gminy do zadań starostwa to właśnie sukcesy tej gminyData dodania komentarza: 04.07.2022, 08:58Źródło komentarza: Gm. Białopole. Wójt może dalej kierować gminą. Dlaczego?Autor komentarza: oloTreść komentarza: taką robotą to każdy może wykonywaćData dodania komentarza: 04.07.2022, 07:27Źródło komentarza: Chełm. Szykuje się strajk ostrzegawczy w MOPRAutor komentarza: CzarnaTreść komentarza: Rozwiązać spółkę PUM KOMUNISTYCZNA I DAC TYM PRACOWNIKOM IM SIE NALEŻY ILE ONI MELIN CODZIENNIE ODWIEDZAJAData dodania komentarza: 03.07.2022, 18:20Źródło komentarza: Chełm. Szykuje się strajk ostrzegawczy w MOPRAutor komentarza: amTreść komentarza: Co to ma być, że na dzień przed koncertem nie jest znane miejsce, w którym ma się odbyć? Ktoś celowo bojkotuje pomoc Ukrainie, nie dając Polakom podstawowych informacji, by było nas na zbiórce jak najwięcej? A druga sprawa, to kwestia doboru repertuaru - czy ktoś czuwał, by pieśni nie godziły w pamięć pomordowanych Polaków, bo bardzo chciałabym wspólnie z Ukraińcami pośpiewać polskie i ukraińskie pieśni, ale nie chcę śpiewać tych, które banderowcy śpiewali jak swoje hymny, mordując Polaków a sama ich nie rozpoznam.Data dodania komentarza: 02.07.2022, 21:19Źródło komentarza: Już dziś na pl. Łuczkowskiego! Koncert "Karaoke dla Zwycięstwa"
Reklama
Reklama