Jak przebiega proces kremacji?

  • 28.03.2018, 15:00
  • Grupa Tipmedia
Jak przebiega proces kremacji?
Zgodnie z Państwa życzeniem a także często zgodnie z ostatnią wolą zmarłego oferujemy kremację zwłok. Polega ona na spopieleniu ciała, które jest wykonywane w specjalnych piecach krematoryjnych: nie wydzielają one dymu ani zapachu. Kremacja ciała zawsze jest wykonywana z pełnym szacunkiem dla zmarłego.

Kremacja zwłok a wiara

Kremacja była niegdyś postrzegana jako sprzeczna z nauką religii chrześcijańskiej. Wynikało to z wiarą w fizyczną formę zmartwychwstania człowieka. Jednak przekształcenia w rozumieniu niektórych dogmatów chrześcijańskich przyniosły zmiany także w tej kwestii. W latach 60. XX wieku ówczesny papież, Paweł VI, w nadzwyczajnych przypadkach zezwolił na spopielenie zwłok. Kilka lat później pozwolono także na udział duchownych kościoła katolickiego na udział w kremacji. Warunkiem dopuszczenia kremacji zwłok jako formy pochówku jest pozostanie przy niepodważaniu dogmatów związanych ze zmartwychwstaniem człowieka. Nadal jednak kremacja nie jest równoważna teologicznie z tradycyjnym pogrzebem. Co więcej duchowni kościoła katolickiego powinni odprawiać mszę jeszcze nad ciałem zmarłego, nie nad urną. Możliwe jest odstępstwo od tego jeśli rodzina zmarłego musi pokonać długą drogę na pogrzeb lub jeśli zwłoki są sprowadzane zza granicy. Natomiast kościół prawosławny nadal pozostaje przy całkowitym zakazie kremacji zwłok.

Proces kremacji

Do tego, aby móc przeprowadzić proces kremacji, potrzebne są: akt zgonu oraz pisemna zgoda zmarłego lub najbliższej rodziny. Przed kremacją odbywa się ceremonia pożegnania. Jej przebieg zależy od życzeń rodziny. Ciało zmarłego powinno zostać złożone w łatwopalnej trumnie z nielakierowanego drewna, wikliny lub twardej tektury. Zmarły może być odziany w wybraną odzież lub owinięty całunem. Do trumny można włożyć przedmioty, które były bliskie zmarłemu pod warunkiem, że są one łatwopalne. Po ceremonii pożegnania następuje kremacja zwłok. Bliscy zmarłego mogą obserwować wprowadzenie trumny do pieca krematoryjnego przez specjalną szybę. Oczywiście sam proces spalania mogą widzieć wyłącznie pracownicy krematorium. Bardziej szczegółowy opis spopielania można znaleźć na stronie: http://www.styx.pl/

Przechowywanie urny

Spopielone szczątki zostają umieszczone w wybranej przez rodzinę urnie. Jej transportu można dokonać za pomocą samochodu osobowego lub innego wybranego przez rodzinę pojazdu. Niezależnie od doboru środka transportu pracownicy Styksu zadbają o to, aby szczątki zmarłego były przewożone należycie. Urna musi zostać złożona do grobu lub w inny sposób umieszczona na cmentarzu, gdyż w Polsce nadal istnieje zakaz przechowywania na własny użytek (np.: w domu) szczątków zmarłych a także rozsypywania spopielonych ciał. Urna zostaje złożona do grobu w ustalonym przez rodzinę miejscu i terminie. Więcej na: zakład pogrzebowy Wrocław.

Grupa Tipmedia
Podziel się: