Jak stworzyć projekt technologiczny dla gastronomii?

  • 12.03.2018, 08:00
  • Grupa Tipmedia
Jak stworzyć projekt technologiczny dla gastronomii?
Firma a'Gusto wykonuje na zamówienie projekty technologiczne dla lokalu gastronomicznego. Są one wymagane w przypadku otwierania lub modernizacji miejsc świadczących usługi gastronomiczne, takich jak restauracje, zaplecza kuchenne, kuchnie cateringowe, hotele, puby, bary oraz wszelkie inne miejsca, w których jest przygotowywana żywność.

Projekt lokalu gastronomicznego powstaje w oparciu o wszelkie mające zastosowanie normy prawa polskiego oraz europejskiego. Wykonanie projektu technologicznego jest wymagane przez SANEPID. 

Co opisuje projekt lokalu gastronomicznego? 

Każdy projekt lokalu gastronomicznego dostarcza szczegółowego opisu potrzebnych do przeprowadzenia prac. Po ich wykonaniu i prawidłowym wdrożeniu, zamawiający ma pewność, że lokal uzyska wszelkie potrzebne zezwolenia, w tym od SANEPID-u. 

Projekty technologiczne dla gastronomii opisują także przebieg wewnętrznych procesów produkcyjnych, dostarcza opisu lokalu, wytycza ilość dostępnych miejsc konsumenckich. Określa także system i sposób realizowania dostaw, przechowywania różnych kategorii produktów, środków czystości oraz wielu innych aspektów działalności lokalu gastronomicznego. Projekt lokalu gastronomicznego przewiduje także liczbę potrzebnego do poprawnego funkcjonowania personelu. Precyzuje także zasady BHP, których realizacja będzie wymagana podczas konkretnych codziennych czynności. Określa przy tym sposób ich wdrożenia. 

Dlaczego warto zamówić profesjonalny projekt technologiczny? 

Przygotowany na własna rękę projekt technologiczny lokalu gastronomicznego, może zawierać liczne błędy i niedopatrzenia. Dodatkowo warto wiedzieć, że pracownicy SANEPIDU-u zatwierdzając lokal wytkną nawet najmniejsze wady lokalu, które będą świadczyć o jego niezgodności z przepisami. 

W naturalny sposób najlepiej posiadać już gotowy projekt technologiczny, jeszcze przed rozpoczęciem przystosowywania lokalu do celów gastronomicznych lub przed jego modernizacją. Inaczej może okazać się, że cześć poczynionych prac została wykonana w niewłaściwy sposób. Wtedy konieczne będzie wprowadzenie kosztownych poprawek, które mogą znacznie odwlec w czasie otwarcie lokalu. Dla każdego przedsiębiorcy oznacza to podwójne straty. Jednak łatwo uniknąć takiej sytuacji zlecając, aby projekt technologiczny lokalu gastronomicznego wykonała firma a'Gusto, która posiada wieloletnie doświadczenie w branży.  

Dla a'Gusto najważniejsze jest bezstresowe i łatwe przeprowadzenie klientów przez cały etap przygotowania koncepcji projektu, jego wdrożenia oraz uzyskania wszelkich potrzebnych zgód. Mając dobrze wykonany projekt technologiczny, będzie to prosta procedura, wolna od jakichkolwiek nieprzyjemnych niespodzianek.

Jakie wytyczne przedstawia projekt lokalu gastronomicznego? 

Projekty technologiczne dla lokalu gastronomicznego, mają za zadanie przedstawić zbiór wytycznych, które umożliwią prawidłowy przebieg prac budowlanych, odpowiednie rozmieszczenie sprzętów w lokalu, wydzielenie pomieszczeń oraz określą przebieg przyszłych procesów produkcyjnych. 

Każdy projekt technologiczny jest realizowany w oparciu o normy prawne oraz najlepsze praktyki w branży. Projekt lokalu gastronomicznego przewiduje konkretne rozwiązania architektoniczne. Wytycza rozmieszczenie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji. Dzięki temu ekipy remontowe wynajęte do remontu lokalu, mają dokładnie określony wykaz potrzebnych prac.  

Projekt technologiczny lokalu gastronomicznego ustala także rozmieszczenie sprzętów wewnątrz lokalu oraz stawiane względem nich wymagania techniczne. Cały projekt technologiczny powstaje przed rozpoczęciem właściwych prac dostosowujących lokal. Dzięki temu możliwe jest przedstawienie takich rozwiązań, które będą miały na celu zapewnienie maksymalnej wygody oraz optymalny przebieg codziennych czynności dokonywanych przez pracowników. Ma to duże znaczenie, ponieważ takie zabiegi dodatnio wpływają na efektywność i ergonomię pracy. 

W zależności od specyfiki lokalu oraz jego planowanej działalności, projekt lokalu gastronomicznego określa obowiązkowe wyposażenie takich przestrzeni jak kuchnia, sala konsumpcyjna, szatnia, zaplecze socjalne, toaleta dla gości i pracowników oraz ewentualne inne wymagane pomieszczenia. 

Co daje projekt technologiczny lokalu gastronomicznego? 

Projekt lokalu gastronomicznego pozwala oszacować przedsiębiorcy, z jakimi kosztami musi się liczyć przygotowując lokal. W oparciu o wymagania dotyczącej organizacji przestrzeni i koniecznych do wykonania prac, jest w stanie uzyskać wycenę remontu. Natomiast lista potrzebnych sprzętów i wyposażenia, daje zamawiającemu ogląd na konieczne do poniesienia w związku z tym koszty. Projekt technologiczny zawiera także informacje potrzebne do zatrudnienia właściwej liczny osób na dane stanowisko, aby lokal mógł sprawnie działać.

Każdy przygotowany przez firmę  a'Gusto projekt lokalu gastronomicznego posiada pieczęci rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych oraz BHP. Opracowany przez a'Gusto projekt technologiczny przygotowuje lokal także pod wdrożenie systemu HACCP. Jednak jego wprowadzenie wymaga zastosowania dodatkowych procedur. Podczas projektu firma chętnie doradza oraz wymienia się informacjami z klientami. Zanim powstanie projekt końcowy, możliwe jest wprowadzenie dodatkowych zmian i opcji. 

Źródło: cook and love

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: