Kiedy rozpocznie się remont K12?

  • 09.12.2019, 11:47
  • AN
Kiedy rozpocznie się remont K12?
Na nadzwyczajnej sesji rada miasta wyraziła zgodę na zawarcie ugody przed sądem w sprawie remontu drogi krajowej nr 12. Nie oznacza to jednak, że drogowcy już rozpoczną prace. Do tego potrzebne jest jeszcze podpisanie tej ugody oraz zgoda na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

Wielomiesięczne negocjacje z wykonawcą przebudowy DK12 w granicach administracyjnych miasta zostały zakończone porozumieniem i projektem ugody. Miasto ma zobowiązać się do zamówienia u wykonawcy dodatkowych prac - wykonania przebudowy odcinka tzw. starej Okszowskiej wraz z przebudową gazociągu, wodociągu, sieci telekomunikacyjnych i kanalizacją deszczową oraz rozbudowy kanału technologicznego na odcinku 870 mb wraz ze studniami dla potrzeb miejskiego monitoringu. Za prace te urząd zapłaci ryczałtowo 6 mln zł brutto.

- Strony przyjęły, że konieczność wykonania prac uzupełniających przez wykonawcę nie była możliwa do przewidzenia w chwili ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne na zrealizowanie inwestycji oraz w chwili złożenia oferty przez wykonawcę - czytamy w uzasadnieniu do uchwały, którą na sesji podjęli chełmscy radni.

Zarówno miasto, jak i firma Budimex, która miała zająć się przebudową, poszły na ustępstwa i odstąpiły od dotychczasowych roszczeń. Zgodnie z uzasadnieniem uchwały wykonawca zrzekł się m.in. roszczeń o zapłatę kary umownej w wysokości prawie 12 mln zł z tytułu odstąpienia od umowy z winy zamawiającego, a także roszczeń na ponad 4 mln 200 tys. zł brutto za odkupienie materiałów budowlanych zgromadzonych przez Budimex na terenie budowy, przeznaczonych do realizacji inwestycji.

Samorząd z kolei zobowiązuje się, że nie będzie żądał od wykonawcy m.in. kar umownych za zwłokę w zaktualizowaniu (przedłużeniu) dokumentów wykonawcy i dokumentacji projektowej, miasto zrzeka się też roszczeń o obniżenie wynagrodzenia o kwotę ok. półtora mln zł tytułem zmniejszenia projektowanej powierzchni ekranów akustycznych, wynikającej ze zmiany treści decyzji RDOŚ w Lublinie czy obniżenia wynagrodzenia o prawie 2,5 mln brutto z powodu projektowanej zmiany typu skrzyżowania drogi krajowej z ulicą Chemiczną.

Tematem najbardziej przejął się radny Dariusz Grabczuk, który przygotował sobie zestaw pytań do dyskusji. Mając nadzieję, że efekt zakończenia tej inwestycji będzie pozytywny, radny pytał m.in. kiedy rozpocznie się przebudowa.

- W tej chwili jesteśmy w takim punkcie, kiedy powinniśmy się wypowiedzieć w sprawie próby ugodowej. Jeśli państwo upoważniają nas do dalszego procedowania w tej sprawie, będziemy pisać wniosek do sądu o przyspieszenie terminu rozprawy mającej na celu podpisanie ugody. Jednocześnie warunkiem wykonawcy i warunkiem wspólnym jest zawarcie aneksu na roboty uzupełniające, czyli takie, które nie były przewidziane w zamówieniu podstawowym, ale jest konieczność ich wykonania - wyjaśniła dyrektor departamentu inwestycji i rozwoju Ewa Budzyńska-Sawa. - Budimex deklaruje, że wykona te prace do końca października 2021 roku za 6 mln zł brutto.

Zamówienie uzupełniające jest o tyle sprawą prostszą, że strony już umówiły się na spotkanie w tej sprawie. Środki finansowe na ten cel zabezpieczone zostały w budżecie w wieloletniej prognozie finansowej już we wrześniu. Chodzi o odcinek ulicy Okszowskiej - rozbudowę szosy i ustalenie jej przebiegu. Jak wyjaśnia Budzyńska-Sawa, potrzeba przeprowadzenia tych prac pojawiła się w trakcie projektowania, nie było ich we wstępnych założeniach.

Radny Grabczuk chciał też wiedzieć, czy Centrum Unijnych Projektów Transportowych zgodziło się na przesunięcie terminu realizacji inwestycji.

 - Wnioski do CUPT-u złożyliśmy ponad miesiąc temu, następnie centrum wystąpiło do nas z zapytaniem, jakie są losy sporu z Budimexem. Wysłaliśmy do nich informację, że kierujemy na sesję wniosek o wyrażenie zgody na ugodę - wyjaśniła Budzyńska-Sawa. Grabczuk chciał również wiedzieć, z jakiego powodu zrezygnowano z budowy ronda przy ul. Chemicznej.

- Pomysł budowy tego ronda został obalony w trakcie prac koncepcyjnych, ale ponieważ był on zapisany w zamówieniu, wykonawca musiał te nakłady uwzględnić - wyjaśniła ponownie dyrektor.

Radny dopytywał także o to, czy przy drodze będą ustawiane ekrany. Okazuje się, że tak, ale nie tyle, ile pierwotnie zakładano. W momencie podpisywania umowy decyzja środowiskowa w tej sprawie była nieprawomocna. Później została ona zmieniona. Ekranów nie będzie przy ul. Podgórze, miasto zapłaci za wymianę okien na dźwiękoszczelne.

Głos w dyskusji zabrała także radna Agata Fisz, była prezydent Chełma. Na wstępie podkreśliła, że jest za tym, aby zrobić wszystko, by ta inwestycja doszła do skutku, bo takie jest oczekiwanie mieszkańców. Według niej podejmowanie takiej uchwały jest kwestią dodatkową, prezydent ma bowiem upoważnienie na to, aby zawierać ugody, gdyż z uchwały budżetowej wynika, że zadania zapisane w budżecie mają być realizowane, do czego zobowiązany zostaje właśnie prezydent. Ta inwestycja jest w dokumencie zapisana. Kompetencją rady byłoby podjąć uchwałę w przypadku, gdy potrzebne byłyby dodatkowe środki finansowe.

- Musimy mieć świadomość, że ta uchwała dla żadnego organu nie będzie w żaden sposób wiążąca, co do decyzji o ewentualnej ugodzie - wyjaśniła radna Fisz. - Wnioskuję, że wyszliśmy na zero w tych roszczeniach, bo dzisiaj mówimy już tylko o robotach dodatkowych, które będą nas kosztowały 6 mln zł? Myślę, że w ugodzie bardzo wyraźnie powinno to być zapisane. 

- To, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to zapis, że do zawarcia ugody potrzebna jest zgoda instytucji zarządzającej - ministerstwa infrastruktury i pośredniczącej - CUPT. Według uzasadnienia, które mamy do uchwały, zmiana terminu jest istotną zmianą warunków zamówienia. A więc istnieje pewne ryzyko naruszenia artykułu 144 ustawy o zamówieniach publicznych - zauważyła radna Fisz. - Wyrażając zgodę na podjęcie tej uchwały, dalecy jesteśmy od tego, aby podejmować ryzyko zwrotu dotacji, bo to byłby zwrot z odsetkami. Dlatego powinniśmy też jasno wyrazić, że ta ugoda na takich warunkach powinna być zawarta tylko wówczas, jeżeli nie ma ryzyka zwrotu dotacji w związku z naruszeniem istotnych warunków zamówienia.

- Każda podjęta decyzja wiąże się z ryzykiem, dlatego też wszystkie dokumenty złożyliśmy do CUPT odpowiednio wcześniej, aby to przeanalizował. Wszystkie ryzyka, o których wiedzieliśmy, staraliśmy się zminimalizować. Jednak, czy nam się to udało, nie jesteśmy w stanie powiedzieć - stwierdziła dyrektor Budzyńska-Sawa

Rajcy byli jednomyślni – za podjęciem uchwały upoważniającej prezydenta do podpisania ugody zagłosowało dwudziestu radnych, czyli wszyscy obecni na sesji.

AN

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Administratorem Twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu jest jest Grupa Wydawnicza SŁOWO sp. z o.o., ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe