Króliki

młode barany francuskie do dalszego chowu