Kupię murowany garaż

Kupię murowany garaż. Zadzwoń i zapytaj.